11 skupno predlogov nadgradnje železniških prog smo pripravili. Kaj je pravzaprav v ozadju teh predlogov? Gremo lepo po vrsti. Prvi del zapisa o strateškem ozadju predlogov nadgradnje železniškega omrežja v Sloveniji in obmejnih regijah.

Štirje predlogi jedrnih TEN_T koridorjev so vezani na, seveda, jedrni TEN_T (angleško Trans European Transport Network). Vsi vemo, da bo jedrno omrežje Evropska komisija nadgrajevala do leta 2030. V Sloveniji imamo v jedrnem TEN_T vpisane proge od Kopra do Ljubljane in naprej do Maribora oz. do meje z Avstrijo ter progo Pragersko – Hodoš. Hkrati seveda tudi progo iz vozlišča Zidani most do Dobove oz. meje s Hrvaško, ki se nadaljuje do Zagreba in naprej proti Beogradu. Skupaj imamo v jedrnem TEN_T v Sloveniji vpisanih 515 kilometrov železniških prog.

TEN_T aktualno zeleznisko omrezje Slovenija (1366 × 768 px) jedrno
Aktualne TEN_T jedrne proge v Sloveniji. Legenda: z zeleno so označene dvotirne elektrificirane proge, z modro enotirne elektrificirane proge.

Štiri koridorje skupaj predlagamo za nadgradnjo kot jedrne TEN_T koridorje. Na prvem in drugem mestu sta koridorja, ki imata res velik potencial. Koridor Sava in Koridor –Donava–Mura–Drava–Sava. Prvega, znanega tudi pod imenom Koridor X, je aktualni minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, pod uradnim imenom Alpsko-Jugovzhodni koridor, že predlagal v nadgradnjo v nivo višje v TEN_T. Zelo pomembno bi bilo, da se ta koridor, v Sloveniji to pomeni predvsem progo –Ljubljana–Jesenice–, vpiše v jedrni TEN_T, kajti to potem omogoča nadgradnjo s pomočjo sredstev Evropske komisije, kot predlagamo prek kohezijskih sredstev v višini do 85 odstotkov nepovratnih sredstev, že do leta 2030.

Na kratko. V nadgradnjo kot jedrni TEN_T predlagamo 330 kilometrov obstoječih železniških prog v Sloveniji in 30 kilometrov novih prog.

Drugi koridor, ki ima morebiti še večji potencial za uresničitev že v obstoječi evropski perspektivi 2021–2027, smo poimenovali Koridor –Donava–Mura–Drava–Sava–. Gre za povezavo Dunaja in Zagreba, ki jo je sicer že predlagala tudi Evropska komisija. V Sloveniji je to zloglasni koridor Krapina, ki predvideva povezavo prek vzpostavitve nove trase –Đurmanec–Pragersko–. Predlog takega koridorja je Slovenija že zavrnila. Hrvaška iz tega naslova kljub temu nadgrajuje in gradi proge tega koridorja na Hrvaškem vse iz Zaprešiča do Krapine, novo progo iz Krapine do Varaždina in nadgradnjo proge iz Varaždina do Čakovca.

V Mobilitatis Omni predlagamo vzpostavitev tega koridorja čez Slovenijo izključno po obstoječih progah, saj v Sloveniji vzpostavljamo drugi tir iz Maribora do meje z Avstrijo, za progo –Pragersko–Hodoš–, bi bilo možno iz tega naslova pridobiti že dogovorjenih 85 odstotkov sredstev za nadgradnjo proge –Pragersko–Hodoš– v dvotirno, kot je tudi že predvidena po uradnih dokumentih v Sloveniji, a še brez časovnice. V vpis v jedrni TEN_T in nadgradnjo predlagamo potem tudi odsek iz Ormoža v Središča do meje s Hrvaško, to je proga –Ormož–Središče–, ki je že sicer vpisana v celoviti TEN_T, a je enotirna in ne-elektrificirana. Tako bi bistveno bolje izkoristili mejni obstoječi prehod Središče, ki je del ene najstarejših prog v Sloveniji in na Hrvaškem in je ravna kot premica, proga, ki bi si jo na Dolenjskem in v Beli Krajini samo želeli.

TEN_T zeleznisko omrezje Slovenija (1366 × 768 px) jedrno predlagano 2030
Predlagane TEN_T jedrne proge v Sloveniji. Legenda: z zeleno so označene dvotirne elektrificirane proge, z modro enotirne ne-elektrificirane in z rumeno namera z izgradnjo.
Izmed obstoječih prog v Sloveniji predlagamo za nadgradnjo znotraj jedrnega TEN_T še dva koridorja, koridor –Drava–Mura–Raba–Donava– in koridor –Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa–. Več o tem prihodnjič, več podrobnosti o strateškem ozadju predlogov nadgradnje železniškega omrežja v Sloveniji in obmejnih regijah je na voljo tudi prek strani Strateško ozadje.
Koridor Sava
Koridor Sava

Predlog jedrnega TEN_T železniškega koridorja Sava: Salzburg–Beljak–Jesenice–Ljubljana–Dobova–Zagreb.

Koridor Donava Mura Drava Sava
Donava–Mura–Drava–Sava

Predlog jedrnega TEN_T koridorja Donava–Mura–Drava–Sava, ki povezuje Dunaj in Zagreb, po obstoječih progah skozi Slovenijo.

Koridor Drava–Mura–Raba–Donava (1920 × 1080 px)
Drava–Mura–Raba–Donava

Predlog jedrnega TEN_T koridorja Drava–Mura–Raba–Donava: Osijek–Varaždin–Murska Sobota–Sombotel/krak Gradec–Bratislava.

Koridor Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa (1920 × 1080 px)
Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa

Predlog koridorja Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa, ki prečka tri reke in dve državi: Kamnik–Novo mesto–Karlovac–/krak Kočevje–/krak Sevnica.

Leave a comment