Dolžina in tip

135 km |
Enotirna proga |
Ne-elektrificirana* |

* Z izjemno proge Celje–Grobelno ki je dvotirna in elektrificirana.

Maribor–Prevalje–DM Avstrija [83 km]
61.5%
Celovec–Grabštajn [15 km]
7.8%
Grabštajn–Pliberk [24,2 km]
17.9%
Dob–Pliberk [9 km]
6.7%
Pliberk DM–Slovenija [3,8 km]
2.8%
Predlog nadgradnje

Enotirna proga |
Elektrificirana |
Hitrosti do 120km/h |
Več nivojska križanja |

Predlog nagradnje tega koridorja je nadgradnja proge v kompletno elektrificirano, s hitrostmi do km/h in z obveznimi več nivojskimi križanji.

Maribor–Prevalje–DM Avstrija [83 km]
100%
Celoviti TEN_T železniški koridorji pokrivajo vse evropkse regije in bi naj bili dokončani s pomočjo sredstev Evropske komisije do leta 2050. Razširjeno jedrno omrežje je opredeljeno na podlagi prednostnih odsekov celovitega omrežja, ki jih Evropska komisija namerava dokončati do leta 2040. Skupaj z jedrnim omrežjem predstavlja hrbtenico za trajnostno multi-modalno prometno omrežje in bi moral spodbujati razvoj celotnega omrežja.

Evropska unija (EU) zagotavlja sredstva za železniško infrastrukturo in železniške terminale tudi s kohezijsko politiko EU. Stopnja sovlaganja nepovratnih EU sredstev znaša do 85 odstotkov. Sredstva se usmerjajo prek Evropskega sklada za regionalni razvoj, ang.: European Regional Development Fund (ERDF) in Kohezijskega sklada, ang. Cohesion Fund (CF).

Trenutno stanje | Nadgrajeno stanje

Nadgradnje infrastrukture, frekvence in trase povezav

Koroški koridor, skupaj s koridorjem Paka–Savinja–Sotla prečka tri države. Povlecite med aktualnim in predlaganim stanjem železniške infrastrukture in frekvence povezav ter tras na teh dveh železniških koridorjih.

Koroški Paka-Savinja-Sotla nadgradnje frekvence trase trenutne Koroški Paka-Savinja-Sotla nadgradnje frekvence trase-predlagane
Povlecite
DVOTIRNA PROGA/POSTAJA, ELEKTRIFICIRANA
ENOTIRNA PROGA/POSTAJA, ELEKTRIFICIRANA
ENOTIRNA PROGA/POSTAJA, NEELEKTRIFICIRANA
BREZ POTNIŠKEGA PROMETA
PROGA/POSTAJA V NAGRADNJI/NAČRTOVANJU/NAMEN
DEMONTIRANA PROGA

Leave a comment