Koridor-Julijske-Alpe–Istra
Tip in dolžina prog

261.2 km |
Enotirna proga |
Ne-elektrificirana* |

* Z izjemo proge Sežana–Divača, ki je dvotirna in elektrificirana in odseka proge Divača–Hrpelje-Kozina–Prešnica, ki je enotirna in elektrificirana.

Jesenice–Sežana [129 .8 km]
49.7%
Sežana–Divača [9 .6 km]
3.7%
Divača–Hrpelje-Kozina–Prešnica [16 .5 km]
6.3%
Prešnica–DM Hrvaška [14 .7 km]
5.6%
Pula–Buzet–DM Slovenija [90 .6 km]
34.7%
Predlog nadgradnje

Enotirna proga |
Elektrifikacija |
Hitrosti do 120km/h |
Več nivojska križanja |

Predlog nadgradnje za ta koridor je kompletna nadgradnja enotirnih prog v elektrificirane, s hitrostmi do 120 km/h in z obveznimi več nivojskimi križanji.

Jesenice–Sežana [129 .8 km]
49.7%
Sežana–Divača [9 .6 km]
3.7%
Divača–Hrpelje-Kozina–Prešnica [16 .5 km]
6.3%
Prešnica–DM Hrvaška [14 .7 km]
5.6%
Pula–Buzet–DM Slovenija [90 .6 km]
34.7%
Legenda
Legenda železniških prog: Slovenija in obmejne regije
Obstoječi progi koridorja

Specifikacija koridorja po progah

Koridor Julijske Alpe–Istra tvorita dve znameniti železniški progi:

  • proga iz Jesenic do Sežane; in
  • proga iz Divače do Hrpelje-Kozine v Sloveniji in naprej do Buzeta in Pule na Hrvaškem.

Obe progi sta enotirni, proga Jesenice–Sežana je kompletno ne-elektrificirana in proga Divača–Hrpelje-Kozina–Buzet–Pula je prav tako ne-elektrificiran od tirnega križišča Prešnica naprej.

Celoviti TEN_T koridorji pokrivajo vse evropske regije in bi naj bili s pomočjo sredstev Evropske komisije dokončani do leta 2050. Razširjeno jedrno omrežje je opredeljeno na podlagi prednostnih odsekov celovitega omrežja, ki jih Evropska komisija namerava dokončati do leta 2040. Skupaj z jedrnim omrežjem predstavlja hrbtenico za trajnostno multi-modalno prometno omrežje in bi moral spodbujati razvoj celotnega omrežja.

Evropska unija (EU) zagotavlja sredstva za železniško infrastrukturo in železniške terminale tudi s kohezijsko politiko EU. Stopnja sovlaganja nepovratnih EU sredstev znaša do 85 odstotkov. Sredstva se usmerjajo prek Evropskega sklada za regionalni razvoj, ang.: European Regional Development Fund (ERDF) in Kohezijskega sklada, ang. Cohesion Fund (CF).

Trenutno stanje | Nadgrajeno stanje

Nadgradnje železniške infrastrukture, frekvence in trase koridorja

Povlecite med aktualnim in predlaganim stanjem železniške infrastrukture in frekvence povezav ter tras na tem koridorju Julijske Alpe–Istra.

Koridor Julijske Alpe-Istria aktualno stanje predlagane nadgradnje Koridor Julijske Alpe-Istria aktualno stanje predlagane nadgradnje bodoce
Povlecite
Železniška proga:

Jesenice–Sežana [129.8 km]

Bohinjska proga od Jesenic do Sežene je atraktivna železniška proga s še vedno najdaljšim železniškim predorom v Sloveniji, Bohinjskim predorom (6.327 m).
Največja posebnost in hkrati atrakcija te proge je most čez Sočo pri Solkanu. Solkanski most je največji kamniti železniški most na svetu.
Na interaktivnem zemljevidu je grafično prikazana ta enotirna ne-elektrificirana proga od Jesesenic do Sežane.

Preglednica: Postaje/postajališča po občinah
Občine na progi koridorja
Enajst občin bohinjske železniške proge Jesenice–Sežana

Bohinjska železniška proga Jesenice–Sežana prečka deset občin: Jesenice, Gorje, Bled, Bohinj, Tolmin, Kanal ob Soči, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Komen, Sežana in Mestno občino Nova Gorica.

Coat_of_Arm_of_Gorje-s
Občina Gorje

Občina Gorje ima eno železniško postajo na progi Jesenice–Sežana.

Bled coat of arms
Občina Bled

Občina Bled ima dve železniški postaji na progi Jesenice–Sežana.

Bohinj coat of arms
Občina Bohinj

Občina Bohinj ima dve železniški postaji na progi Jesenice–Sežana.

Tolmin coat of arms
Občina Tolmin

Občina Tolmin ima pet železniških postaj na progi Jesenice–Sežana.

Kanal_ob_Soči coat of arms
Občina Kanal ob Soči

Občina Kanal ob Soči ima tri železniške postaje na progi Jesenice–Sežana.

nova gorica logo
Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica ima na progi Jesenice–Sežana sedem železniških postaj.

Šempeter-Vrtojba coat of arms
Občina Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba ima eno železniško postajo na železniški progi Jesenice–Sežana.

Renče-Vogrsko coat of arms
Občina Renče-Vogrsko

Občina Renče-Vogrsko ima dve železniški postaji na progi Jesenice–Sežana.

Coat_of_Arms_of_Komen
Občina Komen

Občina Komen ima eno železniško postajo na progi Jesenice–Sežana.

Sezana coat of arms
Občina Sežana

Občina Sežana ima na železniški progi iz Jesenic štiri železniške postaje.

VSE OBČINE PROGE JESENICE–SEŽANA
Železniška proga:

Divača–
Hrpelje-Kozina–Buzet–Pula [121.8 km]

Železniška proga Divača–Pulj odpira istrski polotok v smeri sever-jug in povezuje pristaniško mesto Pulj z evropskim železniškim omrežjem. Teče po Sloveniji in Hrvaški. Proga je bila načrtovana s strani Istrskih državnih železnic od leta 1873 in odprta 20. septembra 1876. (vir)

Železniška proga Divača–Hrpelje-Kozina–Buzet–Pulj prečka tri slovenske občine: Divačo, Hrpelje-Kozino in Koper ter deset občin na Hrvaškem: Lupoglav, Cerovlje, Sveti Petar u Šumi, Žminj, Kanfanar in Svetvinčenat, med katerimi so štiri mesta: Buzet, Pazin, Vodnjan in Pulj.

Preglednica: Postaje/postajališča po občinah/mestih
Občine na progi koridorja
Ta železniška proga prečka tri občine v Sloveniji, šest občin in štiri mesta v Istri na Hrvaškem

Železniška proga Divača–Hrpelje–Kozina–Buzet–Pulj prečka tri občine v Sloveniji: Divačo, Hrpelje-Kozino in Koper, šest občin Lupoglav, Cerovlje, Sveti Petar u Šumi, Žminj, Kanfanar in Svetvinčenat ter štiri mesta Buzet, Pazin, Vodnjan in Pulj v Istri na Hrvaškem.

Buzet Coat of Arms
Mesto Buzet

Mesto Buzet ima pet železniških postaj na svoji železniški progi do Pulja.

Lupoglav coat of arms
Občina Lupoglav

Občina Lupoglav ima na svoji železniški progi proti Pulju eno železniško postajo.

Cerovlje coat of arms
Občina Cerovlje

Občina Cerovlje ima na železniški progi proti Pulju tri železniške postaje.

Sveti Petar u Šumi coat of arms
Občin Sveti Petar u Šumi

Občina Sveti Petar u Šumi ima eno železniško postajo na železniški progi proti Pulju.

Žminj coat of arms
Občina Žminj

Občina Žminj ima na železniški progi proti Pulju dve železniški postaji.

Kanfanar coat of arms
Občina Kanfanar

Občina Kanfanar ima na svoji železniški progi proti Pulju eno železniško postajo.

Svetvinčenat coat of arms
Občina Svetvinčenat

Občina Svetvinčenat ima na železniški progi do Pulja pet železniških postaj.

Vodnjan coat of arms
Mesto Vodnjan

Mesto Vodnjan ima na svoji železniški progi do Pule tri železniške postaje.

Pula coat of arms
Mesto Pula

Mesto Pula ima dve železniški postaji na železniški progi iz Divače oz. Buzeta.

VSE OBČINE PROGE DIVAČA–PULA

Leave a comment