Koridor Sava
Dolžina in tip koridorja

423.3 km |
elektrificiran |
dvotirne & enotirne proge |

Večina prog na koridorju je dvotirnih in elektrificiranih, z nekaj izjemami so enotirne in elektrificirane tako v Avstriji kot v Sloveniji.

Tip prog koridorja po odsekih
Salzburg–Loifarn [73.16 km]
17.3%
Loifarn–Klammstein [1.95 km]
0.5%
Klammstein–Bad Hofgastein [13.22 km]
3.1%
Bad Hofgastein–Angertalbrücke [2.55 km]
0.6%
Angertalbrücke–Kötschachdorf [2.64 km]
0.6%
Kötschachdorf–Bad Gastein [1.86 km]
0.4%
Bad Gastein–Beljak [85.64 km]
20.2%
Beljak–Gödersdorf [6.84 km]
1.6%
Gödersdorf–Podrožca [16,78 km]
4%
Podrožca–Predor Karavanke [1.68 km]
0.4%
Predor Karavanke–DM Slovenija [4,40 km]
1%
Predor Karavanke–DM Avstrija [3.7 km]
0.9%
Jesenice–Karavanke tunel [3.4 km]
0.8%
Jesenice–Kranj [35.2 km]
8.3%
Kranj–Ljubljana [28.9 km]
6.9%
Ljubljana–Dobova–DM Hrvaška [114,4 km]
27%
Zagreb–Zaprešić–DM Slovenija [27 km]
6.4%
Predlog nagradnje

Dvotirne proge |
Hitrosti do 160/200 km/h |
Vsi prehodi več-nivojski |
Nadgradnja elektrifikacije |

Predlog nadgradnje prog koridorja v kompletno dvotirni koridor. Z nadgradnjo elektrifikacije, s hitrostmi do 160/200km/h in z obveznimi več-nivojskimi prehodi.

Salzburg–Beljak–Predor Karavanke–DM Slovenija [210.7 km]
49.8%
Predor Karavanke–Jesenice–Ljubljana–Dobova–DM Hrvaška [185.6 km]
43.8%
Zagreb–Zaprešić–DM Slovenija [27 km]
6.4%
Legenda
Legenda železniških prog: Slovenija in obmejne regije
Predlog nadgradnje

Specifikacija koridorja
po progah in občinah/ regijah

Predlog jedrnega koridorja Sava Vseevropskega prometnega omrežja,angleško Trans-European Transport Network (TEN_T), prečka tri države. Povezan je s tremi jedrnimi TEN_T koridorji:

Uradno ime tega koridorja je Alpsko–Jugovzhodni koridor (pogosto mu rečejo tudi Koridor X) in poteka skozi Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Severno Makedonijo in Grčijo. Vpis tega koridorja v jedrni / razširjeni jedrni TEN_T je v teku.

Jedrno Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) vključuje najpomembnejše povezave, ki povezuje najpomembnejša vozlišča, in naj bi bilo dokončano do leta 2030. Evropska unija (EU) zagotavlja sredstva za železniško infrastrukturo in železniške postaje ter postajališča tudi prek kohezijske politike EU.

Stopnja sovlaganja nepovratnih sredstev EU v železniško infrastrukturo je do 85 odstotkov. Sredstva se usmerjajo prek dveh skladov, prek Evropskega sklada za regionalni razvoj, angleško European Regional Development Fund (ERDF) in prek Kohezijskega sklada, angleško Cohesion Fund (CF).
Proga

Salzburg–Beljak–Predor Karavanke [206.3 km]

Interaktivni zemljevid koridorja Sava po Republiki Avstriji, z grafično označenimi vsemi železniškimi progami.

Preglednica: postaje in postajališča proge
47 postaj/postajališč v 27-ih mestih in občinah

Železniška proga med Salzburgom in Beljakom, vse do predora Karavanke [206.3 km] ima skupno 47 železniških postaj oz. postajališč, ki so razprostrta čez 27 mest in občin v Avstriji.

Mesta in občine na progi

Proga Salzburg–Beljak–predor Karavanke v Avstriji
prečka 27 mest in občin prek dveh dežel, dežele Salzburg in dežele Koroške

werfen coat of arms
Tržna občina Werfen

Tržna občina ima dve železniški postaji_išči na progi Salzburg–Beljak.

Municipality of Pfarrwerfen coat of arms
Občina Pfarrwerfen

Občina ima eno železniško postajo na železniški progi Salzburg–Villach.

Bischofshofen coat of arms
Mestna občina Bischofshofen

Mestna občina Bischofshofen ima eno železniško postajo na progi Salzburg–Beljak.

finkenstein coat of arms
Tržna občina Bekštanj

Tržna občina ima štiri železniške postaje/postajališča na progi iz Beljaka.

Predor

Predor Karavanke

Z izgradnjo karavanškega predora so pričeli poleti leta 1900. Predor je bil prebit po petih letih gradnje, 15. maja leta 1905. Dela v predoru so bila zaključena 30. septembra 1906. Dan kasneje, ko je prvi vlak uradno peljal skozi predor, pa so ga tako povezali tudi z dobre tri mesece prej prometu predano Bohinjsko progo. Vir: Wikipedia.

V letu 2021 se je v sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo začela obnova predora, za katero je bilo zagotovljeno tudi sovlaganje iz Kohezijskega sklada EU v višini 49,23 milijonov evrov in iz Instrumenta za povezovanje Evrope 1,47 milijona evrov.

Skupna vrednost varnostno-tehnične nadgradnje predora Karavanke, ki je po novem enotirni in ima zagotovljene hitrosti do 120 km/h, je 82,27 milijonov evrov, pri čemer je bilo zagotovljenih zavidljivih 61,6 odstotkov sovlaganj EU sredstev. Vir: krajsamorazdalje.si in lastni izračuni.

Proga

Predor Karavanke–Jesenice–Ljubljana–Dobova–DM Hrvaška [170 km]

Interaktivni zemljevid koridorja Sava skozi Slovenijo, vse od predora Karavanke, do mejnega prehoda s Hrvaško v Dobovi.

Preglednica: postaje in postajališča proge
39 postaj_išč v 17-ih mestih oz. občinah

Koridor Sava ima v Sloveniji 39 železniških postaj in postajališč, ki se razprostirajo čez sedemnajst mest in občin.

Mesta in občine koridorja

Železniška proga Predor Karavanke–Jesenice–Ljubljana–
Dobova–DM Hrvaška teče skozi sedemnajst mest oz. občin in prečka pet regij

Koridor Sava prečka 17 mest oz. občin v petih regijah, Gorenjsko, Osrednjeslovensko, Zasavje, Savinjsko in Posavje.

radovljica coat of arms
Občina Radovljica

Občina Radovljica ima pet železniških postaj_ališč na železniški progi iz Jesenic do Ljubljane.

Kranj coat of arms
Mestna občina Kranj

Mestna občina Kranj ima eno železniško postajo na progi Ljubljana–Jesenice.

Škofja Loka coat of arms
Občina Škofja Loka

Občina Škofja Loka ima dve železniški postaji na progi Ljubljana–Jesenice.

Municipality of Ljubljana coat of arms
Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana ima osem železniških postaj_ališč na progi iz Jesenic do Dobove.

Radeče coat of arms
Občina Radeče

Občina Radeče ima eno železniško postajo na progi iz Zidanega mosta do Dobove.

Grb_logotip_obcina_sevnica
Občina Sevnica

Občina Sevnica ima štiri železniške postaje na progi Zidani most–Dobova.

Krško logo
Mestna občina Krško

Mestna občina Krško ima tri železniške postaje na železniški progi iz Ljubljane do Dobove.

Brežice logo
Občina Brežice

Občina Brežice ima dve železniški postaji na progi iz Dobove proti Zidanemu mostu.

Proga

Zagreb–Zaprešić–DM Slovenija [27 km]

Interaktivni zemljevid koridorja Sava skozi Republiko Hrvaško, zajema progo od mejnega prehoda v Dobovi, do Zaprešića in Zagreba. Skupna dolžina te proge je 27 kilometrov.

Preglednica: postaje in postajališča proge
13 postaj/ališč
v 2 mestih & 1 občini županije Zagreb

Proga iz Zagreba prek Zaprešića do meje s Slovenijo ima 13 postaj oz. postajališč in poteka čez dve mestni občini oz. čez županijo Zagreb.

Mesta in občine na progi

Proga Zagreb–Zaprešić–DM Slovenija prečka dve mesti in eno občino županije Zagreb

Brdovec coat of arms
Občina Brdovec

Občina Brdovec ima šest železniških postaj_lišč na progi iz Zagreb do meje s Slovenijo v Dobovi.

Zaprešić coat of arms
Mesto Zaprešić

Mestna občina Zaprešić ima eno železniško postajo na progi do Slovenije, prehod Dobova.

Zagreb coat of arms
Mesto Zagreb

Mesto Zagreb ima šest železniških postaj na progi do meje s Slovenijo, prehod Dobova.

Leave a comment