Stanje infrastrukture železnic po občinah v regijah Pomuje, Podravje in Koroška ter v obmejnih regijah sosednjih držav.

Situacija in okoliščine razvoja železniške infrastrukture in povezav ter medkrajevnih avtobusnih tras in povezav.

Koridorj Zala–Mura–Drava –Jageršek–Rédics–Lendava–Čakovec–Kotoriba–Murakeresztúr–Velika Kaniža

Predlog razširjenega jedrnega TEN_T koridorja Zala–Mura–Drava: –Jageršek–Rédics–Lendava–Čakovec–Kotoriba–Murakeresztúr–Velika Kaniža–.

Goriško–Osrednjeslovenski krak

Predlog razširjenega jedrnega TEN_T kraka, ki povezuje Goriško in Osrednjeslovensko regijo.

Koridor Julijske Alpe–Istra

Predlog koridorja Julijske Alpe–Istra tvorita dve znameniti progi, Bohinjska proga, Jesenice–Sežana in proga Divača–Pula.

Vozlišče Ljubljana

Rešitev vozlišča Ljubljana znotraj predlogov koridorjev Sava in koridorja Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa kot dva kraka: Zgornjegorenjski in razširjeni Tivolski lok.

Koridor Paka Savinja Sotla (1920 × 1080 px)

Predlog razširjenega jedrnega TEN_T koridorja Paka–Savinja–Sotla prečka tri reke v dveh državah in poteka kot: Dravograd–Celje/krak Podčetrtek/–Krapina.

Koroški in koridor Paka Savinja Sotla

Razširjeni jedrni TEN_T predlog Koroškega koridorja: Celovec–Pliberk–Prevalje–Maribor.

st-jakob-im-rosental coat of arms

Občina ima eno železniško postajo na železniški progi iz Beljaka.

Koridor Sava

Predlog jedrnega TEN_T železniškega koridorja Sava: Salzburg–Beljak–Jesenice–Ljubljana–Dobova–Zagreb.

Federal State of Styria coat of arms

Južna železnica koridorja Donava–Mura–Drava–Sava v Avstriji se razteza čez Zvezno deželo Štajersko.

Minimum 4 characters