Letne-donacije

Predlog jedrnega TEN_T železniškega koridorja Sava: Salzburg–Beljak–Jesenice–Ljubljana–Dobova–Zagreb.

Miro-Kristan

Umestitev Bohinjske proge v geografski prostor Julijskih Alp in območje tromeje.

Stanje infrastrukture železnic po občinah vkljucno s cezmejnimi regijami (1920 × 1080px)
Dve izmed treh železniških prog v regiji Pomurje sta nedelujoči. Regija Podravje ima razdrobljene trase in nizke frekvence železniških povezav. Koroška regija ima slabo edino preostalo železniško progo z zelo nizkimi frekvencami železniških povezav.
Koridorj Zala–Mura–Drava –Jageršek–Rédics–Lendava–Čakovec–Kotoriba–Murakeresztúr–Velika Kaniža

Predlog razširjenega jedrnega TEN_T koridorja Zala–Mura–Drava: –Jageršek–Rédics–Lendava–Čakovec–Kotoriba–Murakeresztúr–Velika Kaniža–.

Goriško–Osrednjeslovenski krak

Predlog razširjenega jedrnega TEN_T kraka, ki povezuje Goriško in Osrednjeslovensko regijo.

Koridor Julijske Alpe–Istra

Predlog koridorja Julijske Alpe–Istra tvorita dve znameniti progi, Bohinjska proga, Jesenice–Sežana in proga Divača–Pula.

Vozlišče Ljubljana

Rešitev vozlišča Ljubljana znotraj predlogov koridorjev Sava in koridorja Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa kot dva kraka: Zgornjegorenjski in razširjeni Tivolski lok.

Koridor Paka Savinja Sotla (1920 × 1080 px)

Predlog razširjenega jedrnega TEN_T koridorja Paka–Savinja–Sotla prečka tri reke v dveh državah in poteka kot: Dravograd–Celje/krak Podčetrtek/–Krapina.

Koroški in koridor Paka Savinja Sotla

Razširjeni jedrni TEN_T predlog Koroškega koridorja: Celovec–Pliberk–Prevalje–Maribor.

st-jakob-im-rosental coat of arms

Občina ima eno železniško postajo na železniški progi iz Beljaka.