Legenda
Legenda železnice infrastruktura avtobusi trase
Legenda
Legenda železnice infrastruktura avtobusi trase
Aktualna situacija

Medregionalna mobilnost

Dve izmed treh železniških prog v regiji Pomurje, ki jo sestavlja 27 občin, sta nedelujoči. Regija Podravje in vseh 41 občin te regije ima razdrobljene trase in nizke frekvence železniških povezav, še posebej v in iz obmejnih delov regije. Nenazadnje, dvanajst občin Koroške regije ima slabo edino preostalo železniško progo z zelo nizkimi frekvencami železniških povezav.
8/12
čezmejnih železniških prehodov

severne meje bivše države z Italijo, Avstrijo in Madžarsko je bilo ukinjenih po drugi svetovni vojni do srede 1970-ih.

Številne proge so bile demontirane, med njimi drugi tir proge iz Maribora do meje z Avstrijo, proga iz Lendave do Rediča na Madžarskem, iz Puconcev do Hodoša in iz Velenje do Dravograda oziroma Otiškega vrha ter iz Dravograda do Labota v Avstriji. Vse te ukinitve so bile del tako imenovane Racionalizacije železniškega potniškega prometa.

Leta 2016 smo ponovno vzpostavili progo iz Puconec do Hodoša (kot del prenove proge Pagersko—Hodoš). Iz Maribora do meje z Avstrijo se ponovno vzpostavlja drugi tir proge do Špilj, podobno tudi na strani v Avstriji, kjer se bo prav tako ponovno vzpostavil drugi tir iz Lipnice do Špilj.
Prepustne moči železniških prog
Prepustne moči zadovoljive na elektrificiranih progah, bistveno slabše na obmejnih železniških progah regij Pomurje, Podravje in Koroška
Enotirna proga Pomurske in Podravske regije med Pragerskim in Hodošem je kompletno obnovljena, avtomatizirana in elektrificirana, med Ptujem in Ormožem najbolj ravninska proga v Sloveniji s prepustno močjo 110/111 vlakov dnevno, kjer vlaki tudi dejansko vozijo do 160 km/h. Slabša, skoraj polovična prepustnost te proge je iz Ormoža v Hodoš.

Dvotirna elektrificirana proga iz smeri Celja oziroma iz Zidanega mosta v Maribor je prav tako prenovljena in dosega prepustne moči vse do 250 vlakov dnevno. Iz Maribora do Špilj v Avstriji se gradi drugi tir, trenutno potekajo dela za novi železniški predor na izhodu iz Maribora in novi železniški viadukt v Pesnici.
Prepustne dnevne moči vlakov na progah v Pomurju, Podravju in na Koroškem: za leti 2019 in 2022 ter izkoriščenost proge. Vir: SŽ-Infrastruktura, Tehnični podatki o progah.

Koroška proga iz Maribora v Prevalje je enotirna in ne-elektrificirana ter z izjemo odseka do Ruš oziroma novega železniškega postajališča na Ravnah na Koroškem še ni doživela omembe vredne prenove. Do Ruš ima ta proga prepustno moč 58 vlakov dnevno, do Prevalj potem enajst vlakov manj, 47. Podobno ima tudi proga iz Ormoža v Središče ob Dravi, do meje s Hrvaško, prepustno moč 59 vlakov dnevno.

Proga iz smeri Čakovec na Hrvaškem do Lendave ima prepustno moč 25 vlakov dnevno. Nenazadnje, proga iz Ljutomera v Gornjo Radgono ima prepustno moč prav tako 25 vlakov dnevno. Na vseh teh progah v regijah Pomurje, Podravje in Koroška se prepustne moči med leti 2019 in 2022 niso spremenile, je pa proga na trasi Zidani most—Maribor, kot prej že omenjeno, kompletno obnovljena in dosega prepustne moči tudi do 250 vlakov dnevno.

Na progi do Lendave so Hrvaške železnice pred pandemijo Covid-19 vozile lokalni vlak dvakrat dnevno, trenutno na tej progi med mejo s Hrvaško iz Murskega Središća do Lendave ni potniškega prometa. Na progi iz Ljutomera v Gornjo Radgono je zadnji potniški vlak odpeljal 31. maja 1968, nakar je bil potniški promet, kot del že omenjene Racionalizacije železniškega potniškega prometa, ukinjen.

Prevozniki: SŽ, HŽ, ÖBB

Zidani Most—Maribor—Zidani Most

Zidani-Most-Maribor-Zidani-Most-frekvence
izmed teh
Ljubljana-Maribor-Ljubljana-frekvence (720 × 90px)
Prevozniki: SŽ, HŽ, ÖBB

Maribor—Špilje—Maribor

Maribor-Spilje-Maribor (720 × 90px)
izmed teh
Ljubljana-Špilje-Ljubljana-frekvence (720 × 90px)
Zagreb-Dunaj-Zagreb-frekvence (720 × 90px)
Frekvence železniških povezav
Frekvence vlakov po uradnih trasah (relacijah)
Uradne trase (oziroma relacije kot jim tudi rečejo) javnega železniškega potniškega prometa vezane na Pomursko, Podravsko in Koroško regijo so:

  • Zidani most—Maribor in obratno;
  • Maribor—Prevalje in obratno;
  • Maribor—Središče in obratno; ter
  • Ormož—Hodoš in obratno.
Zidani most—Maribor—Zidani Most
Prva trasa Zidani most–Maribor ima 26 povezav, pri čemer jih je po novem štirinajst neposrednih med Ljubljano in Mariborom ter dvanajst v obratni smeri med Mariborom in Ljubljano.
Maribor—Špilje—Maribor
Med Mariborom in Špiljami je po petnajst povezav dnevno med delavniki, v obe smeri, izmed katerih ni več vlakov do Ruš in nazaj. Osem izmed petnajstih ima postanek v Šentilju.

Med temi trinajstimi povezavami je ena mednarodna med Ljubljano in Dunajem (prevoznika SŽ in ÖBB) ter dve med Zagrebom in Dunajem (prevoznika HŽ in ÖBB).
Maribor—Prevalje—Maribor
Med Mariborom in Prevaljami so štirje vlaki dnevno in en vlak dodatno iz Podvelke ter šest vlakov dnevno v obratni smeri. Vsi ti vlaki so čezmejni in imajo kot končno oz. začetno postajo Pliberk v Avstriji. Izjema je le prvi jutranji vlak iz Prevalj v Maribor. Med vikendi v zimskem voznem redu ni povezav z vlakom na tej trasi, v poletnem voznem redu se uvede kolesarski vlak ob sobotah.
Maribor—Ruše—Maribor
Dodatno je na Koroški progi med Mariborom in Rušami ter obratno sedem povezav dnevno z vlakom po novem in nobene neposredne v oziroma iz iz Špilj. Med vikendi ni povezav z vlakom na tem odseku Maribor—Ruše—Maribor.
Ormož—Središče—Ormož
Iz Ormoža imamo v Središče ob Dravi sedem povezav z vlakom dnevno. Dve izmed sta maloobmejni do Čakovca. V obratni smeri iz Središča v Ormož je osem dnevnih povezav z vlakom, dve izmed teh sta prav tako iz Čakovca na Hrvaškem.
Prevoznik: SŽ

Maribor—Prevalje—Maribor

Maribor-Prevalje-Maribor-frekvence (720 × 90px)
Prevoznik: SŽ

Maribor—Ruše—Maribor

Maribor-Ruše-Maribor-frekvence (720 × 90px)
Prevoznik: SŽ

Ormož—Središče—Ormož

Ormož-Središča-Ormož-frekvence (720 × 90px)
izmed teh
Prevoznik: SŽ

Maribor—Murska Sobota—Maribor

Maribor-Murska-Sobota-Maribor-frekvence (720 × 90px)
dodatno povezava
dodatno povezava
Maribor-Ormož-Maribor-frekvence (720 × 90px)
dodatno povezava
Pragersko-Ormož-Pragersko-frekvence (720 × 90px)
dodatno povezava
Pragersko-Hodoš-Pragersko-frekvence (720 × 90px)
Maribor—Murska Sobota—Maribor
Med Mariborom in Mursko Soboto je pet povezav dnevno z vlakom in ena dodatna iz Pragerskega. V obratni smeri so iz Murske Sobote v Maribor štirje vlaki dnevno. Izmed teh vlakov sta dnevno dva vlaka iz Maribora do Hodoša na meji z Madžarsko in obratno en direktni vlak iz Hodoša v Maribor.
Hodoš—Koper—Hodoš
Edina neposredna povezava z vlakom iz Pomurja in Spodnjega Podravja do Obale je vlak iz Hodoša v Koper, ki mu v regiji Pomurje rečejo tudi Mura. V Mariboru ta isti vlak, ki se je včasih navezal v Pragerskem, imenujejo Pohorec.
Maribor—Ormož—Maribor
Maribor in Ormož imata na tej trasi dodatno dve povezavi z vlakom dnevno iz Maribora v Ormož in eno iz Ormoža v Maribor.
Pragersko—Ormož—Pragersko
Pragersko in Ormož imata na tej trasi dodatno tri povezave z vlakom dnevno iz Pragerskega v Ormož in dve iz Ormoža v Pragersko.
Hodoš/Hodos—Pragersko—Hodoš/Hodos
Tudi Hodoš ima do vozlišča Pragersko dnevno dve povezavi z vlakom in eno v obratni smeri.
Ljubljana—Budimpešta—Ljubljana
Edina pridobitev za regije ob obnovljeni progi Pragersko—Hodoš je mednarodni vlak Cittadella, kot en par vlakov, iz Ljubljane v Budimpešto in obratno.
Prevoznika: SŽ, MÁV

Ljubljana—Budimpešta—Ljubljana

Ljubljana-Budimpešta-Ljubljana-frekvence (720 × 90px)
Prevoznik: SŽ

Ormož—Hodoš—Ormož

Ormož—Hodoš—Ormož
Trasa iz Ormoža v Hodoš ima samostojno dve povezavi dnevno in še to na odseku med Mursko Soboto in Hodošem ter obratno eno povezavo dnevno med Hodošem in Mursko Soboto.

1 Comment

Leave a comment