Dolžina in tip prog

260 km |
Enotirni progi |
Ne-elektrificirani |

Kompletno enotirne in ne-elektrificirane proge.

Kamnik–Karlovac [178 .8 km]
68.8%
K. Grosuplje–Kočevje [50 km]
19.2%
K. Trebnje–Sevnica [31 .2 km]
12%
Predlog nadgradnje

Dvotirna proga |
Elektrifikacija |
Hitrosti do 160km/h |
Več nivojska križanja |

Podrobnosti bodo dorečeni na lokalni, regionalni in med-regionalni ravni.

Kamnik–Karlovac [178 .8 km]
68.8%
Predlog nadgradnje: krak Kočevje/krak Sevnica

Enotirna proga |
Elektrifikacija |
Hitrosti do 120km/h |
Več nivojska križanja |

Podrobnosti bodo dorečene na lokalni in regionalni ravni.

K. Grosuplje–Kočevje [50 km]
19.2%
K. Trebnje–Sevnica [31 .2 km]
12%
Obstoječe proge koridorja

Specifikacija koridorja po progah

Predlog celotnega železniškega koridorja Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa povezuje štiri železniške proge: progo iz Ljubljane do Kamnika, progo iz Ljubljane do Metlike in na Hrvaškem progo do Karlovca in dva kraka, Grosuplje do Kočevja in krak iz Trebnja do Sevnice.

tri železniške proge koridorja kamniška bistrica krka kolpa

Jedrni TEN_T železniški koridorji vključujejo najpomembnejše povezave in povezujejo najpomembnejša vozlišča, in naj bi bili dokončani s pomočjo sredstev Evropske komisije do leta 2030.

Evropska unija (EU) zagotavlja sredstva za železniško infrastrukturo in železniške terminale tudi s kohezijsko politiko EU. Stopnja sovlaganja nepovratnih EU sredstev znaša do 85 odstotkov. Sredstva se usmerjajo prek Evropskega sklada za regionalni razvoj, ang.: European Regional Development Fund (ERDF) in Kohezijskega sklada, ang. Cohesion Fund (CF).

Routes & daily frequency

Corridor current & upgraded routes & daily frequnces

Corridor Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa has five current routes crossing the corridor in Slovenia. No cross-border connection. Route Ljubljana–Kamnik has 22 connection in one and 29 connection in the other direction. Route from Ljubljana to Novo mesto has fifteen in one and fourteen in the other. This line extension from Novo mesto to Metlika has ten connections in both directions. Leg of this corridor Sevnica–Trebnje has seven connections. And line from Ljubljana to Kočevje has five connections in one directions and six in the other with additional five and four connections. with transfer in Grosuplje. Drag right/left to see the current stand and proposed upgrade.

kamniska bistrica krka kolpa railway corridor routes daily frequency
Povlecite
Železniška proga:

Ljubljana–Kamnik [23.6 km]

Križanja, vključno s postajami, postajališči, in križanji na progi Ljubljana–Kamnik. Mapirane po občinah.

[display-map id="19520"]
Preglednica: postaje_ališča in križanja po občinah
Proga Ljubljana Trzin Domžale Mengeš Kamnik

Postaje/ postajališča/ opuščene:

16

5

3

4

[1]

4

Nadvozi in podvozi:

8

7

1

Nivojski prehodi:

31

4

2

15

10

Prehodi za pešce/ kolesarje:

12

5

3

4

Mostovi / predori:

7

3

2

1

1

Seznam: postaje_ališča po občinah
[display-map-dropdown id="19520"]
Železniška proga:

Ljubljana–Metlika–d. m. Hrvaška [124.4 km]

Križanja, vključno s postajami, postajališči in križanji, na progi Ljubljana–Metlika–d. m. Hrvaška. Mapirane po občinah.

[display-map id="19874"]
Preglednica: postaje_ališča in križanja po občinah
Postaje Postajališča Skupaj

Ljubljana:

2

1

3

Škofljica:

2

2

Grosuplje:

4

4

Ivančna Gorica

4

1

5

Trebnje:

6

6

Mirna Peč:

1

1

Novo mesto:

6

1

7

Semič:

2

2

Črnomelj:

2

2

Metlika:

3

1

4

Seznam: postaje_ališča po občinah
[display-map-dropdown id="19874"]
Železniška proga:

Karlovac–
Bubnjarci–d. m. Slovenija [29.4 km]

Križanja, vključno s postajami, postajališči in križanji, na progi Karlovac–Bubnjarci–d. m. Slovenija [29.4 km]. Mapirane po občinah.

[display-map id="23984"]
Preglednica: postaje_ališča in križanja po občinah
Seznam: postaje_ališča po občinah
[display-map-dropdown id="23984"]
Krak/Železniška proga:

Grosuplje–Kočevje [50 km]

Križanja, vključno s postajami, postajališči in križanji, na progi Grosuplje–Kočevje. Mapirane po občinah.

[display-map id="22436"]
Preglednica: postaje_ališča in križanja po občinah
Seznam: postaje_ališča po občinah
[display-map-dropdown id="22652"]
Krak/Železniška proga:

Trebnje–Sevnica [31.2 km]

Križanja, vključno s postajami, postajališči in križanji, na progi Trebnje–Sevnica. Mapirane po občinah.

[display-map id="22652"]
Preglednica: postaje_ališča in križanja po občinah
Seznam: postaje_ališča po občinah
[display-map-dropdown id="22652"]
Mapa

Koridor Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa po občinah

Locirajte vašo železniško postajo ali postajališče, ki ga najbolj pogosto uporabljate.

[display-map id="21647"]

Pustite komentar