Dolžina in tip prog

260 km |
Enotirni progi |
Ne-elektrificirani |

Kompletno enotirne in ne-elektrificirane proge.

Kamnik–Karlovac [178 .8 km]
68.8%
K. Grosuplje–Kočevje [50 km]
19.2%
K. Trebnje–Sevnica [31 .2 km]
12%
Predlog nadgradnje

Dvotirna proga |
Elektrifikacija |
Hitrosti do 160km/h |
Več nivojska križanja |

Podrobnosti bodo dorečeni na lokalni, regionalni in med-regionalni ravni.

Kamnik–Karlovac [178 .8 km]
68.8%
Predlog nadgradnje: krak Kočevje/krak Sevnica

Enotirna proga |
Elektrifikacija |
Hitrosti do 120km/h |
Več nivojska križanja |

Podrobnosti bodo dorečene na lokalni in regionalni ravni.

K. Grosuplje–Kočevje [50 km]
19.2%
K. Trebnje–Sevnica [31 .2 km]
12%
Obstoječe proge koridorja

Specifikacija koridorja po progah

Predlog celotnega železniškega koridorja Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa povezuje štiri železniške proge: progo iz Ljubljane do Kamnika, progo iz Ljubljane do Metlike in na Hrvaškem progo do Karlovca in dva kraka, Grosuplje do Kočevja in krak iz Trebnja do Sevnice.

tri železniške proge koridorja kamniška bistrica krka kolpa

Jedrni TEN_T železniški koridorji vključujejo najpomembnejše povezave in povezujejo najpomembnejša vozlišča, in naj bi bili dokončani s pomočjo sredstev Evropske komisije do leta 2030.

Evropska unija (EU) zagotavlja sredstva za železniško infrastrukturo in železniške terminale tudi s kohezijsko politiko EU. Stopnja sovlaganja nepovratnih EU sredstev znaša do 85 odstotkov. Sredstva se usmerjajo prek Evropskega sklada za regionalni razvoj, ang.: European Regional Development Fund (ERDF) in Kohezijskega sklada, ang. Cohesion Fund (CF).

Železniška proga:

Ljubljana–Kamnik [23.6 km]

Križanja, vključno s postajami, postajališči, in križanji na progi Ljubljana–Kamnik. Mapirane po občinah.

Preglednica: postaje_ališča in križanja po občinah
Proga Ljubljana Trzin Domžale Mengeš Kamnik

Postaje/ postajališča/ opuščene:

16

5

3

4

[1]

4

Nadvozi in podvozi:

8

7

1

Nivojski prehodi:

31

4

2

15

10

Prehodi za pešce/ kolesarje:

12

5

3

4

Mostovi / predori:

7

3

2

1

1

Železniška proga:

Ljubljana–Metlika–d. m. Hrvaška [124.4 km]

Križanja, vključno s postajami, postajališči in križanji, na progi Ljubljana–Metlika–d. m. Hrvaška. Mapirane po občinah.

Preglednica: postaje_ališča in križanja po občinah
Postaje Postajališča Skupaj

Ljubljana:

2

1

3

Škofljica:

2

2

Grosuplje:

4

4

Ivančna Gorica

4

1

5

Trebnje:

6

6

Mirna Peč:

1

1

Novo mesto:

6

1

7

Semič:

2

2

Črnomelj:

2

2

Metlika:

3

1

4

Železniška proga:

Karlovac–Bubnjarci–
d. m. Slovenija [29.4 km]

Železniške postaje in postajališča na progi Karlovac–Bubnjarci–d. m. Slovenija [29.4 km].

Preglednica: postaje_ališča in križanja po občinah
Krak/Železniška proga:

Grosuplje–Kočevje [50 km]

Železniške postaje in postajališča na progi na progi Grosuplje–Kočevje. Mapirane po občinah.

Preglednica: postaje_ališča in križanja po občinah
Krak/Železniška proga:

Trebnje–Sevnica [31.2 km]

Železniške postaje in postajališča na progi Trebnje–Sevnica. Mapirane po občinah.

Preglednica: postaje_ališča in križanja po občinah
Interaktivna mapa

Koridor Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa

Locirajte vašo železniško postajo ali postajališče, ki ga najbolj pogosto uporabljate.

Leave a comment