Ustanovitelji, člani in partnerji Mobilitatis Omni so slavnostno po predanih izjavah podpore slavnostno predali Deklaracijo o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-prog odgovornim. Izbrani sogovorniki okrogle mize Murski most so predstavili pomen trajnostne mobilnosti in železniške infrastrukture. Uvodni govornik okrogle mize je bil dr. Janez Potočnik, ki je predstavil povzetek poročila Kompas za spremembo sistema, angleško A System Change Compass. V nadaljevanju okrogle mize je Miro Kristan predstavil študijo primera Bohinjske železniške proge. Po razpravi, je v zaključku okrogle mize mag. mag. Marko Savić slavnostno predal Deklaracijo o Murskem mostu v omrežju Mura–Drava prog odgovornim predstavnikom obeh ministrstev za infrastrukturo iz Slovenije in Avstrije.
Miro-Kristan
Miro Kristan: Študija primera Bohinjska železniška proga [Video 📹]

Umestitev Bohinjske proge v geografski prostor Julijskih Alp in območje tromeje.