Proge koridorja

Specifikacija koridorja po progah

Predlog koridorja Paka–Savinja–Sotla ima pet železniških prog:

  • proga Dravograd v Slovenj Gradec in Velenje (demontirana)
  • proga iz Velenja v Celje;
  • proga iz Celja v Grobelno
  • proga iz Grobelna v Podčetrtek v Sloveniji in naprej do Kumrovca in Harmice na Hrvaškem; in
  • proga iz Stranja v Rogaško Slatino in Rogatec v Sloveniji in do Krapine na Hrvaškem.

Vseh pet prog je enotirnih, ki so hkrati ne-elektrificirane (z izjemo proge Celje do Grobelna, ki je dvotirna in elektrificirana). Proga iz Dravograda v Velenje je bila demontirana v 1970-ih. Na progi iz Harmice do Kumrovca ne poteka potniški promet.

Tipi prog in dolžine

184.1 km |
enotirne proge |
ne-elektrificirane* |

* Z izjemno proge Celje–Grobelno, ki je dvotirna in elektrificirana.

Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje [35 .3 km]
19.2%
Velenje–Celje [37 .5 km]
20.4%
Celje–Grobelno [14 .5 km]
7.8%
Grobelno–Podčetrtek–DM Hrvaška [25 .8 km]
14%
Harmica–Kumrovec-DM Slovenija [33 km]
17.9%
Stranje–Rogatec–DM Hrvaška [27 km]
14.7%
Krapina–Hromec–DM Slovenija [11 km]
6%
Predlog nadgradnje

Enotirne proge |
Elektrifikacija |
Hitrosti do 120km/h |
Več nivojska križanja |

Predlog nadgradnje za ta koridor so enotirne, kompletno elektrificirane proge, s hitrostmi do 120 km/h in obveznimi več nivojskimi križanji.

Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje–Celje [72 .8 km]
39.6%
Celje–Grobelno [14 .5 km]
7.8%
Grobelno–Podčetrtek–DM Hrvaška [25 .8 km]
14%
Harmica–Kumrovec-DM Slovenija [33 km]
17.9%
Stranje–Rogatec–DM Hrvaška [27 km]
14.7%
Krapina–Hromec–DM Slovenija [11 km]
6%
Celoviti TEN_T koridorji pokrivajo vse evropske regije in bi naj bili dokončani s pomočjo sredstev Evropske komisiji do leta 2050. Razširjeno jedrno omrežje je opredeljeno na podlagi prednostnih odsekov celovitega omrežja, ki jih Evropska komisija namerava dokončati do leta 2040. Skupaj z jedrnim omrežjem predstavlja hrbtenico za trajnostno multi-modalno prometno omrežje in bi moral spodbujati razvoj celotnega omrežja.

Evropska unija (EU) zagotavlja sredstva za železniško infrastrukturo in železniške terminale tudi s kohezijsko politiko EU. Stopnja sovlaganja nepovratnih EU sredstev znaša do 85 odstotkov. Sredstva se usmerjajo prek Evropskega sklada za regionalni razvoj, ang.: European Regional Development Fund (ERDF) in Kohezijskega sklada, ang. Cohesion Fund (CF).

Trenutno stanje | Nadgrajeno stanje

Nadgradnje železniške infrastrukture, frekvence in trase koridorja

Koridor Paka–Savinja–Sotla, skupaj s Koroškim koridorjem, prečka tri države. Povlecite med aktualnim in predlaganim stanjem železniške infrastrukture in frekvence povezav ter tras na teh dveh železniških koridorjih.

Koroški Paka-Savinja-Sotla nadgradnje frekvence trase trenutne Koroški Paka-Savinja-Sotla nadgradnje frekvence trase-predlagane
Povlecite
DVOTIRNA PROGA/POSTAJA, ELEKTRIFICIRANA
ENOTIRNA PROGA/POSTAJA, ELEKTRIFICIRANA
ENOTIRNA PROGA/POSTAJA, NEELEKTRIFICIRANA
BREZ POTNIŠKEGA PROMETA
PROGA/POSTAJA V NAGRADNJI/NAČRTOVANJU/NAMEN
DEMONTIRANA PROGA

Leave a comment