Koridor Donava Mura Drava Sava
Dolžina in tip koridorja

472.6 km |
dvotirne in |
enotirne proge |
pretežno elektrificirane|

Večina prog tega koridorja je elektrificiranih, med njimi je približno polovica dvotirnih elektrificiranih, druge so enotirne. Med enotirnimi je del tega koridorja tudi prenovljena proga Pragersko–Hodoš in nekatere druge, predvsem obmejne proge v Sloveniji in na Hrvaškem, ki so enotirne in ne-elektrificirane

Obstoječe proge koridorja
Dunaj–Gradec–Werndorf [229 .6 km]
48.6%
Werndorf–Lebring-Sankt Margarethen [8 .9 km]
1.9%
Lebring-Sankt Margarethen–Lipnica [8 .3 km]
1.8%
Lipnica–Špilje–DM Slovenija [13 .3 km]
2.8%
DM Avstrija–Maribor [16 .4 km]
3.5%
Maribor–Pragersko [18 .8 km]
4%
Pragersko–Ptuj–Ormož [40 .3 km]
8.5%
Ormož–Središče–DM Hrvaška [11 .6 km]
2.5%
Varaždin–Čakovec–DM Slovenija [20 km]
4.2%
Varaždin–Lepoglava [34 .1 km]
7.2%
Lepoglava–Krapina [19 .3 km]
4.1%
Krapina–Zabok [16 .5 km]
3.5%
Zabok–Zaprešić [20 km]
4.2%
Zaprešić–Zagreb [15 .5 km]
3.2%
Predlog nadgradnje

Dvotirne proge |
Elektrifikacija |
Hitrosti 160+km/h |
Večnivojski prehodi |

Predlog nadgradnje koridorja Donava–Mura–Drava–Sava je, da se vse proge koridorja nadgradijo v dvotirne oz. enotirne elektrificirane proge

Dunaj–Špilje–DM Slovenija [260 .1 km]
55%
DM Avstrija–Maribor–Pragersko–Središče–DM Hrvaška [87 .1 km]
18.4%
Zagreb–Zaprešić–Krapina–Čakovec–DM Slovenija [125 .4 km]
26.6%
Legenda
Legenda železniških prog: Slovenija in obmejne regije
Specifikacija in predlog nadgradnje

Specifikacija koridorja
po progah in občinah/ regijah

3 proge korridorja Donava-Mura-Drava-Sava (1366 × 768 px)

Jedrni TEN_T železniški koridorji vključujejo najpomembnejše povezave in povezujejo najpomembnejša vozlišča, in naj bi bilo dokončano s pomočjo sredstev Evropske komisije do leta 2030.

Evropska unija (EU) zagotavlja sredstva za železniško infrastrukturo in železniške terminale tudi s kohezijsko politiko EU. Stopnja sovlaganja nepovratnih EU sredstev znaša do 85 odstotkov. Sredstva se usmerjajo prek Evropskega sklada za regionalni razvoj, ang.: European Regional Development Fund (ERDF) in Kohezijskega sklada, ang. Cohesion Fund (CF).
Relacije in dnevne frekvence

Obstoječe in predlagane nove relacije koridorja

Kljub temu, da je železniška proga Pragersko–Hodoš nova, in da gre za dvotirno progo od Maribora do Pragerskega, ima koridor po opravljeni analizi izjemno močan potencail za boljše frekvence prometa, še posebej za čezmejne povezave.

Med Pragerskim in Ormožem potekata dve oz. ena povezava dnevno. Maribor in Murska Sobota imata pet neposrednih dnevnih povezave v eno smer in štiri v drugo. En vlak dnevno vozi iz Maribor v Hodoš in nazaj. Mednarodni vlak do iz Ljubljane vozi do Budimpešte vozi enkrat na dan, drugi ima zvezo iz Maribora prek Gradca do Budimpešte in poleti vozi nočni vlak iz Budimpešte v Koper in nazaj. Iz Pragerskega v Središča vozi en vlak na dan in dva nazaj v Maribor. V tej smeri sta iz Maribora proti Ormožu dnevno dve povezavi. Iz Pragerskega do Hodoša vozita dva vlaka, eden kot prestopna povezava in drugi iz Kopra.

Ormož ima dnevno šest povezav do Središča, od tega sta le dve čezmejni do Čakovca. Trenutne realacije na tem koridorju so res globoko pod potencialom železniških prog za potniški železniški promet na tem koridorju, še posebej za medregionalne čezmejne in mednarodne proge med večjimi središči.

Nove relacije koridorja Donava Mura Drava Sava (1366 × 768 px)
Povlecite
Železniška proga:

Dunaj–Gradec–
Špilje–DM Slovenija [260.1 km]

Interaktivni zemljevid proge koridorja Donava–Mura–Drava–Sava iz Dunaja do meje z Republiko Slovenijo. V Republiki Avstriji je to znamenita Južna proga, ki je sredi 19. stoletja povezala Dunaj s Trstom.

Preglednica: Postaje/ postajališča po občinah
Zvezne dežele na progi

Proga Dunaj–Gradec–
Spielfeld-Straß–DM Slovenija [260.1 km]
prečka 39 občin/mest in tri zvezne dežele v Avstriji

Proga južne železnice se začne na Dunaju in je že sredi devetnajstega stoletja povezala s Trstom. V Avstriji prečka tri zvezne dežele: Mesto Dunaj, Zvezno deželo Spodnjo Avstrijo in Zvezno deželo Štajersko.

City of Vienna logo
Mesto Dunaj

Mesto Dunaj ima štiri železniške postaje oz., postajališča na Južni progi (smer proti Gradcu).

lower-austria-coat-of-arms-275
Zvezna dežela Spodnja Avstrija

Južna železnica koridorja Donava–Mura–Drava–Sava v Avstriji se razteza čez zvezno deželo Spodnja Avstrija.

Federal State of Styria coat of arms
Zvezna dežela Štajerska

Južna železnica koridorja Donava–Mura–Drava–Sava v Avstriji se razteza čez Zvezno deželo Štajersko.

Železniška proga:

DM Avstrija–Maribor–
Pragersko–Središče–DM Hrvaška [87.1 km]

Interaktivni zemljevid prog koridorja Donava–Mura–Drava–Sava v Republiki Sloveniji, vse od meje z Republiko Avstrijo prek obstoječih prog do meje z Republiko Hrvaško.

Preglednica: Postaje/ postajališča po občinah
Mesta in občine na progi

Proge DM Avstrija–Maribor–
Pragersko–Središče–DM Hrvaška
prečkajo 12 občin čez celotno regijo Podravja v Sloveniji

Municipality Središče ob Dravi coat of arms
Občina Središče ob Dravi

Obmejna Občina Središče ob Dravi ima eno železniško postajo na železniški progi ob meji s Hrvaško.

Municipality of Ormož coat of arm
Občina Ormož

Občina Ormož ima štiri železniške postaje na železniški progi iz Pragerskega proti meji s Hrvaško.

Municipality of Gorišnica coat of arm
Občina Gorišnica

Občina Gorišnica ima na progi med Ptujem in Ormožem dve železniški postaji/postajališči.

City of Ptuj coat of Arm
Mestna občina Ptuj

Mestna občina Ptuj ima na progi med Pragerskim in Ormožem eno železniško postajo.

Občina Hajdina

Občina Hajdina ima na progi med Pragerskim in Ptujem eno železniško postajo.

Municipality of Kidričevo coat of arms
Občina Kidričevo

Občina Kidričevo ima na progi med Pragerskim in Ptujem štiri železniške postaje/postajališča.

slovenska bistrica coat of arms
Občina Slovenska Bistrica

Občina Slovenska Bistrica ima na koridorju Donava–Mura–Drava–Sava vozlišče in železniško postajo Pragersko.

Coat_of_arms_of_Rače-Fram
Občina Rače-Fram

Občina Rače-Fram ima na progi med Mariborom in Pragerskim eno železniško postajo.

hoce-slivnica-grb-256
Občina Hoče-Slivnica

Občina Hoče-Slivnica ima na progi med Mariborom in Pragerskim dve železniški postaji.

the-city-of-maribor
Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor ima na progi do meje z Avstrijo tri železniške postaje oz. postajališča.

pesnica grb
Občina Pesnica

Občina Pesnica ima na progi med Mariborom in mejo z Avstrijo eno železniško postajo.

Občina Šentilj grb
Občina Šentilj

Obmejna občina Šentilj ima na progi ob meji z Avstrijo dve železniški postaji oz. postajališči.

Železniška proga:

Zagreb–Zaprešić–Zabok–Krapina–
Varaždin–Čakovec–DM Slovenija [87.1 km]

Železniška proga iz Zagreba čez Krapino do Varaždina in Čakovca je delno že nadgrajena in elektrificirana, del med Zaprešićem in Zabokom, kjer je proga že elektrificirana, nadgrajena za hitrosti do 120 km/h. Tudi preostanek proge bo no novo vzpostavljen, nova trasa med Krapino prek Lepoglave do Varaždina je že določena. Prav tako bo nadgrajen in elektrificiran del proge oz. koridorja med Varaždinom in Čakovcem.

Zagreb–Krapina–Varaždin–Čakovec–Središče–DM Slovenija (1360 × 765 px)
Županije na progah koridorja

Proga Zagreb–Zaprešić–Zabok–Krapina–Lepoglava–
Varaždin–Čakovec–SB Slovenia is stretching from the
City of Zagreb to the border with Slovenia over four counties

Železniške proge koridorja potekajo čez mesto Zagreb, Zagrebško županijo, Krapinsko-zagorsko županijo in Varaždinsko županijo ter Međimursko županijo.

Varaždin_County_coat_of_arms
Varaždinska županija

Varaždin bo imel povsem novo železniško progo v/iz Krapinsko-zagorske županije.

Seal_of_Krapina-Zagorje_County
Krapinsko-zagorska županija

Krapinsko-zagorska županija ima jedrno TEN_T progo in bo pridobila novo proga do/iz Varaždina.

Coat_of_arms_of_Zagreb_County
Zagrebška županija

Zagrebška županija na koridorju Donava-Mura-Drava-Sava do Krapine, Varaždina, Čakovca in meje s Slovenijo.

Coat_of_arms_of_Zagreb-275
Mesto Zagreb

Mesto Zagreb je začetna/končna postaja predlaganega koridorja Donava–Mura–Drava–Sava na Hrvaškem.

Leave a comment