Ponovno
povezujemo
Vzhod z Zahodom

Srednje-
evropsko zavezništvo
za trajnostno mobilnost

Pobuda Mobilitatis Omni oblikuje predloge za nadgradnjo železniškega omrežja v Sloveniji in sosednjih regijah, hkrati pa se zavzemamo za ponovno odprtje in frekvenčne med regionalne čezmejne železniške povezave.

V okviru konzorcija Srednjeevropskega zavezništva za trajnostno mobilnost zastopamo gospodarstvo, mesta in občine ter druge partnerje pri izvajanju prometne politike trajnostne mobilnosti.

VEČ O ZAVEZNIŠTVU
Intervencije & predstavitve
ključnih deležnikov in partnerjev

Vse od intervencije
Heralda Ruijtersa do
predstavitve Borne Abramovića

VSI PRISPEVKI
Izjave podpore
ustanoviteljev in članov inštituta

Trdne izjave podpore
ustanoviteljev, članov in
partnerjev inštituta Mobilitatis Omni

VSE IZJAVE
Kdo smo?

Mobilitatis Omni inštitut

Oblikujemo predloge za nadgradnjo železniškega omrežja v Sloveniji in sosednjih regijah,
hkrati se zavzemamo za ponovno odprtje in frekvenčne medregionalne čezmejne železniške povezave.

Člani in članice
inštituta ter MBTT kluba
Jedrni in razširjeni jedrni
predlogi TEN_T železniških koridorjev

Veličastnih enajst. Štirje jedrni in sedem
razširjenih jedrnih čezmejnih železniških koridorjev.

Oblikovali smo enajst predlogov nadgradnje in ponovne vzpostavitve železniških koridorjev,
ki pokrivajo Slovenijo in sosednje obmejne regije v Italiji, Avstriji, Madžarski, Hrvaški in nenazadnje na Slovaškem.

Koridor Sava
Koridor Sava

Predlog jedrnega TEN_T železniškega koridorja Sava: Salzburg–Beljak–Jesenice–Ljubljana–Dobova–Zagreb.

Koridor Donava Mura Drava Sava (1920 × 1080 px)
Donava–Mura–Drava–Sava

Predlog jedrnega TEN_T koridorja Donava–Mura–Drava–Sava, ki povezuje Dunaj in Zagreb, po obstoječih progah skozi Slovenijo.

Koridor Drava–Mura–Raba–Donava (1920 × 1080 px)
Drava–Mura–Raba–Donava

Predlog jedrnega TEN_T koridorja Drava–Mura–Raba–Donava: Osijek–Varaždin–Murska Sobota–Sombotel/krak Gradec–Bratislava.

Koridor Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa (1920 × 1080 px)
Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa

Predlog koridorja Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa, ki prečka tri reke in dve državi: Kamnik–Novo mesto–Karlovac–/krak Kočevje–/krak Sevnica.

Koridor Radgona Radkersburg(1920 × 1080 px)
Krak Radgona/ Radkersburg

Razširjeni TEN_T koridor, ki ponovno povezuje Gornjo Radgono in Bad Radkersburg.

Koroški in koridor Paka Savinja Sotla
Koroški koridor

Razširjeni jedrni TEN_T predlog Koroškega koridorja: Celovec–Pliberk–Prevalje–Maribor.

Koridor Paka Savinja Sotla (1920 × 1080 px)
Paka–Savinja–Sotla

Predlog razširjenega TEN_T koridorja Paka–Savinja–Sotla prečka tri reke v dve državah in poteka kot: Dravograd–Celje/krak Podčetrtek/–Krapina.

Vozlišče Ljubljana
Vozlišče Ljubljana

Kot rešitev vozlišča Ljubljana znotraj predlogov koridorjev Sava in koridorja Kamniška Bistrica–Krka–Kolpa predlagamo dva kraka: Zgornjegorenjski in razširjeni Tivolski lok.

Goriško–Osrednjeslovenski krak
Goriško–Osrednjeslovenski krak

Predlog razširjenega TEN_T kraka, ki povezuje Goriško in Osrednjeslovensko regijo.

Koridorj Zala–Mura–Drava –Jageršek–Rédics–Lendava–Čakovec–Kotoriba–Murakeresztúr–Velika Kaniža
Zala–Mura–Drava koridor

Predlog razširjenega TEN_T koridorja Zala–Mura–Drava: –Jageršek–Rédics–Lendava–Čakovec–Kotoriba–Murakeresztúr–Velika Kaniža–.