Vera-Sinko-Obcina-Gornja-Radgona

Vera Šinko

strokovna sodelavka v občinski upravi Občine Gornja Radgona

Izjava podpore Deklaraciji o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava prog

»Železniška proga št. R42 Ljutomer – Gornja Radgona je ena od železniških prog, ki tvorijo železniško omrežje v Sloveniji.Proga je bila vzpostavljena že leta 1890 in je povezovala mesto Radgono s sosednjimi mesti in regijami ob reki Muri. Takrat je bil zgrajen tudi železniški most čez progo, ki ga je nemška vojska 12. aprila 1945 – v času umika delno porušila, tako da je bila prekinjena železniška povezava čez reko Muro. Od takrat železniški promet (potniški in tovorni) poteka le od Ljutomera do Gornje Radgone, po tej železniški progi pa od leta 1968 poteka le tovorni promet.Obnova železniškega mostu čez reko Muro in posledična oživitev železniškega prometa (tovornega in potniškega) ne bi le vzpostavila povezave čez reko Muro in vezi med Gornjo Radgono in Bad Radkersburgom, temveč bi predvsem okrepila povezovanje več sosednjih občin, regij in držav ob reki Muri.«