agnes-totter

mag. mag. dr. Agnes Totter

poslanka v parlamentu, Dunaj, Avstrija

Izjava podpore za Murski most

»Mag. mag. dr. Agnes Totter, BEd., predstavnica v parlamentu Republike Avstrije, izjavljam, da sem pripravljena podpreti projekt »Murski most v omrežju Mura-Drava-proge«.Projekt zajema več pomembnih vidikov.Po eni strani načrtovani železniški Murski pomeni medkulturno kohezijo v Evropski uniji. Ponuja nove priložnosti za izmenjavo različnih avstrijskih in slovenskih tradicij ter raziskovanje zgodovinskih vprašanj. Mejo med Avstrijo in Slovenijo zaznamuje preteklost, prežeta z zgodovino. Na most je možno gledati kot na simbol svobode gibanja, ki jo uživamo v Evropi in ki je bila v času železne zavese še nepredstavljiva.Murski most koristi evropskemu gospodarstvu kot pomemben člen med srednjo in zahodno Evropo. Prebivalstvo vsake države članice ima koristi od močne Evrope v ekonomskem smislu..Z obnovo železniške povezave bodo že omenjeni pozitivni učinki Murskega mostu dopolnjeni s podnebju prijazno rešitvijo. Krepitev gospodarstva s pomočjo železniških povezav zagotavlja okolju prijazen promet. To ljudem daje tudi novo alternativo potovanjem z nizkimi emisijami. Čisto okolje koristi tako gospodarstvu kot zdravju prebivalstva – in to presega naše meje.«