Občina Šentilj, obmejna občina z več kot 8.000 prebivalci, je nova članica inštituta Mobilitatis Omni in konzorcija Srednjeevropskega zavezništva za trajnostno mobilnost. Zelo smo hvaležni županu občine, mag. Štefanu Žvabu, za sklenitev dogovora o priključitvi Občine Šentilj v inštitut in konzorcij Zavezništva.

Občina Šentilj, prav tako obmejna občina, je nova članica inštituta Mobilitatis Omni in konzorcija Srednjeevropskega zavezništva za trajnostno mobilnost. Občina ima več kot 8.000 prebivalcev in je del Upravne enote Pesnica, skupaj z Občino Pesnica in Občino Kungota. Z županom občine, mag. Štefanom Žvabom, smo sklenili dogovor o priključitvi Občine Šentilj v inštitut in konzorcij Zavezništva.

Z županom smo pregledali okvirno stanje v občini tako železniških kot tudi medkrajevnih avtobusnih povezav. Šentilj v Slovenskih Goricah je zelo pomembno vozlišče tako za železnice kot za avtobuse. Ena izmed železniških tras (ali relacij kot jim tudi rečejo), je tudi med Mariborom in Špiljami, nemško Spielfeld-Straß, znotraj katere teče jedrna TEN_T (angleško Trans-European Transport Network) proga. Proga je pravzaprav manjkajoči člen, saj je bil po drugi svetovni vojni, v času hladne vojne,  en tir te proge demontiran. Trenutno se proga nadgrajuje, na izhodu iz Maribora se gradi dodatni novi predor iz Maribora in v Pesnici se gradi novi železniški viadukt. Trase obeh nadgradenj so seveda že znane in smo jih že pred časom vrisali tudi v naš interaktivni zemljevid. V prihodnje bo ta proga torej dvotirna, z napovedanimi prepustnimi močmi vse do 300 vlakov dnevno.

sentilj-pesnica-mb-mapa-novica
Zemljevid trase železniške proge med Mariborom in Špiljami. Z rumeno označene nadgradnje, ki potekajo, predor ob izhodu proge iz Maribora in novi železniške viadukt v Pesnici, z namenom ponovne vzpostavitve drugega tira te proge.

Na trasi med Mariborom in Špiljami trenutno poteka petnajst vlakov dnevno, med temi jih je skoraj polovica brez postanka v Šentilju, ne le trije mednarodni, tudi recimo inter-city vlak, ki ima odhod zjutraj ob peti uri iz Ljubljane, do Špilj in na katerega je možno naložiti tudi kolo. Šentilj ima tako le osem vlakov iz smeri Maribor in devet v smeri Maribor. Kar je izrazito neustrezno, še posebej če upoštevamo, da je med Špiljami in Gradcem takt vlakov na petnajst minut, 35 vlakov dnevno. 35.

Maribor-Spilje-Maribor (720 × 90px)
Med Mariborom in Špiljami je petnajst vlakov dnevno, pri čemer jih ima osem postanek v Šentilju, v obratni smeri je štirinajst vlakov, devet s postankom v Šentilju.

Na Občini Šentilj so še izpostavili problem premajhne frekvence v jutranji konici, še posebej za dijake.

V splošnem smo z županom pregledali tudi medkrajevne avtobusne povezave. Za celotno regijo Podravje smo našteli vsaj 53 avtobusnih povezav, kar se zdi neracionalno, še posebej, ker ima velika večina teh povezav zelo nizke frekvence. Avtobusi bi morali biti dovažalci in odvažalci za železnice, čemur trenutno nismo priča, še posebej ne ob progi med Šentiljem in Mariborom. Podrobnejšo oceno medkrajevnih avtobusnih povezav tako za Občino Šentilj kot za Upravno enoto Pesnica je seveda treba še pripraviti, vsekakor je treba v predlogu izboljšav upoštevati tudi, da bo Radgonska proga v Avstriji, nemško Radkersburger Bahn, ki je trenutno v nadgradnji, do leta 2031 nadgrajena tudi kot elektrificirana.

Veselimo se sodelovanja z Občino Šentilj pri zagotavljanju trajnostne mobilnost vseh in smo zelo hvaležni za sklenitev dogovora o pristopu Občine Šentilj v inštitut Mobilitatis Omni in konzorcij Srednjeevropskega zavezništva za trajnostno mobilnost.

Leave a comment