Občina Kuzma, še ena obmejna občina, je nova članica inštituta Mobilitatis Omni in konzorcija Srednjeevropskega zavezništva za trajnostno mobilnost. Z županom občine, Jožefom Škaličem, smo sklenili dogovor o priključitvi Občine Kuzma v inštitut in konzorcij Zavezništva.

Občina Kuzma je tako devetnajsta članica inštituta. Izjemno smo hvaležni dolgoletnemu županu Škaliču za izkazano zaupanje in se zelo veselimo sodelovanja na področju razvoja trajnostne mobilnosti, s še eno obmejno občino, kjer številni, predvsem dijaki, migrirajo v sosednjo Avstrijo, v Jennersdorf, v Zvezni deželi Gradiščansko, ki leži na čezmejni progi med Gradcem in Sombotelom.

Županu smo na spletnem srečanju predstavili novo oblikovano spremno gradivo za regije v Pomurju, Podravju in na Koroškem. Predstavili smo predloge tako kratkoročnih kot tudi srednjeročnih ukrepov, vezanih predvsem na javni potniški, tako železniški kot medkrajevni avtobusni, tudi čezmejni, promet.

Občina Kuzma leži na tromeji, Slovenije z Avstrijo in Madžarsko. Skozi občino sicer ne poteka železniška proga vendar so v neposredni bližini tako delujoči progi, iz Pragerskega v Hodoš in naprej proti Madžarski kot tudi že omenjena proga iz Gradca v Sombotel. Pozabiti ne smemo tudi na Radgonsko progo, delujočo v Avstriji, v Sloveniji še ne. Med vsemi temi programi Občine Kuzme rabi transferne medkrajevne avtobusne povezave in ne le vzporedne nizko-frekvenčne avtobusne povezave s progo Pragersko—Hodoš, do Murske Sobote in nazaj, kot je trenutno primer.

Če tudi vas zanima razvoj trajnostne med-regionalne mobilnosti, nam pišite in poslali vam bomo spremno gradivo pobude Mobilitatis Omni in konzorcija Zavezništva. Vabimo vas tudi, da razmislite o včlanitvi v inštitut in konzorcij Zavezništva.

Leave a comment