Ocena stanja železniške infrastrukture za Koroško-Pomurje-Podravje - novica (1920 × 1080px)

Ocena stanja železniške infrastrukture in povezav za Pomursko, Podravsko in Koroško ter obmejne regije sosednjih držav

Objavili smo oceno stanja železniške infrastrukture in povezav za regije Pomurje, Podravje in nenazadnje za Koroško regijo, vključujoč tudi obmejne regije sosednjih držav v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.
Čeprav so v Sloveniji glavne železniške proge v pretežni meri obnovljene, to vsekakor ne drži za obmejne dele teh glavnih železniških prog. Še posebej je zaskrbljujoče, da imajo regionalne obmejne proge zelo slabe prepustne moči, niso v načrtih za nadgradnje in tudi frekvence povezav so slabe ali jih sploh ni.
Za regijo Pomurje je tako ključna značilnost, da sta dve izmed treh železniških prog te regije nedelujoči. V regiji Podravje je ključna značilnost razdrobljenost tras (relacij) in nizke frekvence železniških povezav (z izjemo povezav med Mariborom in Ljubljano), še posebej v in iz obmejnih delov regije. Koroška regija ima edino preostalo železniško progo z zelo nizkimi frekvencami železniških povezav.
Občina Cankova članica Mobilitatis Omni

Občina Cankova je nova članica inštituta Mobilitatis Omni

Občina Cankova je nova članica inštituta Mobilitatis Omni.
Z županom obmejne Občine Cankova, Danilom Kacijanon, smo v prejšnjem tednu sklenili dogovor o priključitvi Občine Cankova v inštitut Mobilitatis Omni in konzorcij Srednjeevropskega zavezništva za trajnostno mobilnost.
Zelo smo hvaležni za izkazano zaupanje in se veselimo sodelovanja na področju razvoja trajnostne mobilnosti, predvsem javnega potniškega prometa, tako železniškega kot medkrajevnega avtobusnega.
murski-most-deklaracija-herald-ruijters

Sedem predlogov nadgradnje razširjenih jedrnih železniških koridorjev

Tudi v slovenščini smo objavili še preostanek predlogov nadgradnje železniške infrastrukture v Sloveniji in obmejnih regijah. Tukaj je vseh sedem, kot sem palčkov iz pravljice, predlogov nadgradnje.
Načrti in predlogi, ki smo jih oblikovali so neposredno vezani na načrte vse-evropskega prometnega omrežja TEN_T.
Predstavljenimi predlogi povezujejo vse regije v Sloveniji, od Vzhoda do Zahoda tako znotraj države in nazaj kot tudi mednarodno. Z vlakom.
20220317-newsletter-#4-zeleznice-nadgradnje-koridorji-TEN_T-mobilitatis-omni-(1280× 720px)

Strateško ozadje predlogov nadgradnje železniškega omrežja v Sloveniji in obmejnih regijah (2. del)

Strateško ozadje 11. predlogov nadgradnje železniškega omrežja v Sloveniji in obmejnih regijah (2. del).
Opisali smo koridor –Drava–Mura–Raba–Donava–, ki povezuje Podravino in Varaždinsko županijo na Hrvaškem, s Podravjem in Pomurjem v Sloveniji, ter prek Madžarske in Slovaške poteka do Bratislave.
Predlagani koridor se neposredno navezuje, in delno prekriva, saj prav tako poteka prek mejnega prehoda Središče, v prvem delu opisani koridor –Donava–Mura–Drava–Sava–, ki povezuje Dunaj in Zagreb in prav tako poteka po obstoječih progah v Sloveniji.
20220308-newsletter-#3-zeleznice-nadgradnje-koridorji-TEN_T-mobilitatis-omni-(1280 x 720 px)

Strateško ozadje predlogov nadgradnje železniškega omrežja v Sloveniji in obmejnih regijah (1. del)

Strateško ozadje 11-ih predlogov nadgradnje železniškega omrežja v Sloveniji in obmejnih regijah (1. del).
Opisali smo prva dva predloga nadgradnje in vpisa manjkajočih delov v jedrni TEN_T (Trans-European Transport Network).
Prvi del ozadja v katerem opišemo prva dva jedrna izmed štirih jedrnih in skupno enajstih predlogov nadgradnje železniškega omrežja.
Adria-Transport-Tamara-story-of-the-Mobilitatis-Omni-mobile

Letni nagovor direktorja inštituta

Leto v pregledu. Pregled leta 2021 v nagovoru direktorja inštituta Mobilitatis Omni, Marka Savića.
130 spletnih sestankov je v letu 2021 naštel direktor inštituta, večinoma prek platforme Zoom.
Ključni mejnik leta je bila predaja Deklaracije o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava prog.
Inštitut se je v letu, ki je za nami preimenoval v Mobilitatis Omni, kar v latinščini pomeni mobilnost vseh in razširil dejavnost na celotno Slovenijo in vse obmejne regije.