Železniška proga Dunaj-Gradec-Spielfeld-Strass-DM Slovenija
Stanje in dolžina proge

260.1 km |
Elektrificirana|
Dvo- in enotirna |

Večinoma dvotirna proga, vsa elektrificirana [15 kV 16,7 Hz].

Tip proge po odsekih
Vienna–Graz [211.4 km]
81.2%
Graz–Werndorf [18.2 km]
7%
Werndorf–Lebring-Sankt Margarethen [8.9 km]
3.4%
Lebring-Sankt Margarethen–Leibnitz [8.3 km]
3.2%
Leibnitz–Spielfeld-Straß–SB Slovenia [13.3 km]
5.2%
Legenda:
Legenda železniških prog: Slovenija in obmejne regije
Nadgradnje proge

Dvotirna |
Več nivojska križanja |
Hitrosti do 160/250km/h |

Nadgradnje je že v načrtih. V Zvezni deželi Štajerski je nadgradnja dogovorjena za del te proge iz Gradca/Lipnice za dokončanja dvotirnosti proge do meje s Slovenijo. Bazni predor Semmering je prav tako že predviden za v nadgradnjo in bo predvidoma dokončan do leta 2028.

Železnica čez mesto

Železniška proga
Dunaj–Gradec–
Spielfeld-Straß–DM Slovenija [260,1 km]​

Mesto Dunaj ima štiri železniške postaje – Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling, Wien Atzgersdorf in Wien Liesing – na Južni železnici v smeri Gradec. Predlog nadgradnje te proge kot dela koridorja Donava–Mura–Drava–Sava je že v načrtu. Mesto Dunaj je povezano tudi z drugim jedrnim predlogom koridorja, koridorjem Drava-Mura-Raba-Donava.

Koridor Donava Mura Drava Sava
Donava–Mura–Drava–Sava

Predlog jedrnega TEN_T koridorja Donava–Mura–Drava–Sava, ki povezuje Dunaj in Zagreb, po obstoječih progah skozi Slovenijo.

Koridor Drava–Mura–Raba–Donava (1920 × 1080 px)
Drava–Mura–Raba–Donava

Predlog jedrnega TEN_T koridorja Drava–Mura–Raba–Donava: Osijek–Varaždin–Murska Sobota–Sombotel/krak Gradec–Bratislava.

Leave a comment