Tako je postalo znano, da je že zgodaj, še preden je prevzel posle od očeta, sicer v vseh ozirih razvpitega palirja, ki je pošiljal rodove Prekmurcev na sezonska dela v Vojvodino, Slavonijo, na avstrijske marofe in celo na francoske plantaže, torej še dolgo so mu oponašali, da je z očetovim denarjem podprl Žide ter predvsem tistega samooklicanega rdečkarja brez porekla in samooklicanega revolucionarja Vilmoša Tkalca, ki je prav od tukaj, z balkona hotela Dobray, 29. maja 1919 razglasil Prekmursko republiko, ki pa je zdržala samo štiri dni, preden so Madžari razgnali prej smešno kot resno vojsko, sestavljeno iz kmetov brez zemlje, proletarcev brez strojev, vojakov brez oficirjev in pesnikov brez navdiha.

Dušan Šarotar v romanu Biljard v Dobrayu

Leave a comment