Zagnali smo pobudo za povezovanje turizma in športa z gospodarstvom prek infrastrukturnih projektov v Pomurju. Ključni projekt pobude bi bil most čez reko Muro pri G. Radgoni/B. Radkerburgu in nadgradnja obstoječe proge G. Radgona – Ljutomer.

Imeli smo že nekaj srečanj na to temo, kjer smo pobudo predstavili, med drugim tudi na Direkciji za infrastrukturo, Sektor za investicije v železnice, v Mariboru. Tam smo dobili informacijo/podatek, da bi bila Republika Slovenije verjetno pripravljena iti v izgradnjo/investicijo omenjenega mostu čez reko Muro. Na konstrukciji mostu bi bila tako železniška infrastruktura, kot tudi most za pešce in kolesarje. Idejni projekt za most bi naj vsaj okvirno že obstajal. Še en podatek. Na Direkciji so podprli tudi idejo za zgraditev daljinske kolesarske poti od G. Radgone do Ljutomera, neposredno ob tej progi. Hkrati z novo ‘kolesarsko avtocesto’ ob tej progi (sliši se kot oksimoron), bi se zgradili in zavarovali tudi vsi prehodi, ki so zdaj večinoma nezavarovani in zato zelo nevarni. Za projekt daljinske kolesarske poti bi skušali dobiti sredstva pretežno iz EU skladov.

Železniška proga Maribor—Gornja Radgona—Ljutomer, obstaja že od nekdaj, še iz časov Avstro-Ogrske. V času Kraljevine Jugoslavije, po prvi svetovni vojni, ko še ni bilo železniške povezave med Ormožem in Ljutomerom, je vlak vozil iz Maribora v Šentilj, prek Spielfelda in Bad Radgersburga (baje v Avstriji ni ustavljal) do Gornje Radgone in naprej v Radence in Ljutomer. Železniški most čez reko Muro, ki je to omogočal, je bil na koncu druge svetovne vojne porušen. In potem nikoli več postavljen vzpostavljen, čeprav je proga do Gornje Radgone še v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja delovala dobro, recimo vsi razstavljavci so na Radgonski sejem vozili mehanizacijo, tudi tisto največjo, z vlakom.

Vabljeni, da se pobudi pridružite.

Leave a comment