Railway line Zagreb–Zaprešić-SB Slovenia

27 km dolga železniška proga, od Zagreba do Zaprešića, vse do državne meje s Slovenijo v Dobovi.

Railway Line Karawanks Tunnel– Jesenice–Ljubljana–Dobova

186 km je skupna dolžina dveh prog, od državne meje z Avstrijo oz. predora Karavanke in Jesenice do Ljubljane ter naprej do Dobove in meje s Hrvaško.

Line Salzburg–Villach–Karawanks Tunnel

Proge koridorja Sava v Avstriji, od Salzburga do Beljaka in meje s Sloveniji v predoru Karavanke, imajo ocenjeno dolžino več kot 200 km prog, z 42-imi postajami oz. postajališči.

Minimum 4 characters