Marko-Savic

Marko Savić

direktor inštituta Mobilitatis Omni; interdisciplinarni doktorski študent varstva okolja na Univerzi v Ljubljani, bivši višji predavatelj dizajn managementa na Fakulteti za dizajn
Predstavitev Deklaracije o Murskem mostu

Slavnostna predstavitev Deklaracije o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-proge

Spletni dogodek (Zoom); 16. oktober 2020; 14:00 – 14:45. Video (v angleščini, podnapisi v slovenščini: .mp4 (6:15 min; 24 MB).
16-10-2020: 130 let Radgonske proge

Slavnostni podpis Deklaracije o Murskem mostu

Ustanovitelji, člani in partnerji Mobilitatis Omni so s slavnostnim podpisom Deklaracije o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-proge obeležili 130-obletnico odprtja Radgonske proge. 16. oktobra 2020 je namreč minilo 130 let od zagona proge, ki je povezala prebivalce, mesta in regije ob reki Muri z Južno železnico, ki je Dunaj prek Ljubljane povezovala s Trstom, na drugi strani pa prek Ljutomera in Ormoža s progo Budimpešta – Pragersko. Danes te povezave onemogoča manjkajoči kritični člen – čezmejni Murski most.
Prepis predstavitve

Kaj je in kdaj je bila vzpostavljeno omrežje Mura-Drava-prog (v nadaljevanju kot O-MDP), je prvo dejstvo, ki ga želim predstaviti danes. Analiza Mobilitatis Omni kaže, da je O-MDP vzpostavilo osem železniških prog. Zadnja proga v tem omrežju je bila odprta leta 1924.

Omrežje Mura-Drava-proge [temelji na Južni progi, ki je bila odprta leta 1857 in] teče skozi Gradec v Avstriji do Maribora in Pragerskega v Sloveniji. Leta 1863 je bila odprta Koroška proga – na [predstavljeni] mapi je označena iz Maribora -, v smeri proti Rušam in naprej proti Celovcu.

Omrežje Mura-Drava-prog se na Hrvaškem razteza vse do Kotoribe in Murakeresztúra ter Nagykanizse na Madžarskem. Vmes je ena pomembna proga iz Čakovca do Lendave in naprej do Lentija. Zadnja proga tega omrežja iz Ormoža do Ljutomera in Murske Sobote je to mrežo zaokrožila leta 1924. Skupno je imelo omrežje Mura-Drava-prog leta 1924, 440 železniških kilometrov.

V 1970-ih imamo drugačno situacijo. Vmes so se zgodile racionalizacije potniškega železniškega prometa in demontaže železniških tirov; kot boste videli na zemljevidu, ki označuje stanje tega omrežje v letu 1970. Železniški tiri z rdečo označujejo demontažo tirov, železniški tiri z zeleno pa označujejo ukinitev potniškega železniškega prometa.

Kot vidite, je bilo v sedemdesetih letih stanje omrežja Mura-Drava-proge precej depresivno. Vendar današnje stanje, v letu leta 2020 kaže na [le] dve [oz. tri] manjkajoče povezave, ki preprečujejo, da bi se omrežje Mura-Drava-proge ponovno vzpostavilo. Prvi manjkajoči člen je Murski most na meji med Slovenijo in Avstrijo, ki ga je nemška vojska minirala ob koncu druge svetovne vojne. Drugi manjkajoči člen je na meji med Slovenijo in Madžarsko v Lendavi, kjer so domnevno nekdanje oblasti odstranile približno sedem kilometrov železniških tirov. Ta dva manjkajoča člena – v skupni ocenjeni dolžini le dvanajst železniških kilometrov – preprečujeta ponovno vzpostavitev 440 kilometrov omrežja Mura-Drava-prog.

Zato danes, 16. oktobra 2020, na 130. rojstni dan Radgonske proge, katere del je bil tudi Murski most, podpisujemo Deklaracijo o Murskem mostu. Prosim, vztrajajte z mano, da nam preberem to Deklaracijo [v celoti].

Čezmejni Murski most omogoča 440 kilometrov in več med-regionalnih železniških povezav v štirih državah reke Mure in Drave.
mag. mag. Marko Savić, direktor inštituta Mobilitatis Omni

Deklaracija

Deklaracija o Murskem mostu v omrežju Mura-Drava-proge

Zmanjšanje medregionalnih ekonomskih in socialnih razlik v luči nastalih podnebnih sprememb s ponovno vzpostavitvijo čezmejnih železniških manjkajočih členov ter povezav predstavlja eno največjih priložnosti za povečano mobilnost, gospodarski in trajnostni razvoj v obmejnih regijah Evropske unije.

Takojšnji odziv na boj proti podnebnim spremembam in njihovo reševanje ter korenito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in porabe energije iz prometa je bistvenega pomena. V zapletenem in prepletenem svetu, ima železniški in druge trajnostne oblike prevoznih sredstev odločilno vlogo za naše okolje, zdravje in dobro počutje, z omogočanjem mobilnosti za vse. 

Trenutne mobilnostne navade vzdolž regij rek Mure in Drave ter naprej v Srednji in Vzhodni Evropi, v katerih prevladujejo osebni motorizirani prevozi, povzročajo ne le večje zastoje in onesnaževanje, temveč tudi zmanjšujejo gospodarski napredek in socialno kohezijo.

Zapiranje manjkajočih členov železniških povezav in ponovna vzpostavitev čezmejnih čezmejnih povezav v regijah Mure in Drave bi spodbudila kohezijo med regijami v Srednji Evropi in prispevala k zmanjšanju medregionalnih gospodarskih in socialnih razlik. 

Železnica in drugi trajnostni načini prevoza zagotavljajo mobilnost za vse s stroškovno učinkovitimi rešitvami, ki koristijo gospodarstvu in varujejo okolje ter zagotavljajo mestom in regijam razvoj in napredek, hkrati pa prebivalstvu zagotavljajo dobro počutje.

Subtitle

Naša podpora Murskemu mostu v omrežju Mura-Drava-proge

Some description text for this item

Ustanovitelji, člani in partnerji Mobilitatis Omni, Murska Sobota potrjujemo zavezanost in ambicijo podpirati vodstvo in dejavnosti MiRi za ponovno vzpostavitev O-MDP in čezmejnih med-regionalnih povezav v ocenjeni dolžini 440 kilometrov, ki je v teh regijah obstajalo že leta 1924. 

Eden od dveh manjkajočih členov v O-MDP, v skupni dolžini dvanajstih kilometrov, je Murski most na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo. 

Podpiramo in spodbujamo voditeljstvo in aktivnosti Mobilitatis Omni, da gradi na obstoječem konsenzu o ponovni vzpostavitvi večnamenskega čezmejnega Murskega mostu. 

Skozi Mobilitatis Omni bomo predstavili medsektorska prizadevanja in konkretne zaobljube za ponovno vzpostavitev Murskega mostu in omrežje Mura-Drava-proge pristojnim organom v Republiki Sloveniji, Republiki Avstriji in Evropski uniji.

Subtitle

Naša zaveza, da bomo voditelji trajnostne, vključujoče in aktivne mobilnosti

Some description text for this item

Zavzemamo se, da bomo z zagovarjanjem trajnostne čezmejne med-regionalne infrastrukture demonstrirali voditeljstvo trajnostne, vključujoče in aktivne mobilnosti za spopadanje in obravnavno podnebnih sprememb z rešitvami, ki vključujejo čisto energijo, povečujejo učinkovitost in korenito omejujejo emisije toplogrednih plinov v prometu.

Zavezujemo se, da bomo podprli modalni prehod na trajnostne, vključujoče in aktivne mobilnosti, ki postavlja temelje za okrepljeno čezmejno mobilnost za vse, gospodarski in trajnostni razvoj v obmejnih regijah Evropske unije za sedanje in prihodnje generacije. Zavezujemo se, da bomo voditelji trajnostne, vključujoče in aktivne mobilnosti.

Leave a comment