Koristi članstva in predlagani ukrepi

Kaj pričakujemo od zavezništva?

Ključne koristi vaše gospodarske družbe, vašega mesta ali vaše občine in javnega ter nevladnega sektorja. Ocenili smo stanje infrastrukture, opredelili okoliščine in problem, ki ga naslavljamo ter pripravili celo vrsto rešitev, predloge kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov po regijah, vljučno s čezmejnih regijami sosednjih držav.
Ključne ekonomske koristi
Boljša medregionalna in mednarodna povezanost med regijami v šestih državah.
Vsakdo bi moral imeti možnost prihoda na delo, v šolo, na študij ali potovati v prostem času in na dopust s trajnostno obliko prevoza, po možnosti z vlakom in drugimi oblikami javnega potniškega prometa.

Ni razloga, zakaj bi kdorkoli moral potovati znotraj Slovenije oziroma čez mejo v sosednje EU države, bodisi v/iz Italije, v/iz Avstrije, v/iz Slovaške, v/iz Madžarske ali v/iz Hrvaške, z avtomobilom. Omogočili bomo vsakodnevni udoben, varen in učinkoviti prevoz tako v/iz osrednje kot tudi še posebej v/iz obmejnih regij Slovenije.
Infrastrukturne koristi
Avtomatizirane železniške proge, več nivojska železniška križanja in intermodalna vozlišča, postaje ter postajališča. Nič več zastojev v prometnih konicah!
Mesta in občine bodo pridobile korenito posodobljeno in nadgrajeno železniško infrastrukturo: železniške proge, postaje in postajališča z ustreznimi avtobusnimi postajališči ter vpeljan standard več nivojskih železniških prehodov in križanj s cestami. Tako bomo omogočili sobivanje vseh vrst mobilnosti, tako za potniški kot tudi za tovorni promet.

Prebivalci čisto vseh mest in občin bomo, ob ustrezni podpori predstavljenim predlogom, imeli učinkovit in trajnosten ter vsem vrstam uporabnikov in uporabnic prijazen dostop do železniških postaj in postajališč. Po celotni Sloveniji in obmejnih regijah, od Vzhoda do Zahoda ter nazaj. Nič več cestnih prometnih zastojev.
Trase, frekvence in vozni redi
Medkrajevni avtobusi kot dovažalci in odvažalci za železnice. Brez podvajanja in neustreznih tras, frekvenc ter voznih redov!
V družbi rabimo mobilnost prebivalstva, ne le v gospodarstvu temveč tudi v javnem in nevladnem sektorju. Vsakodnevne, tudi večurne poti na delo z osebnim prevozom, neusklajenost voznih redov medkrajevnega avtobusnega in železniškega javnega potniškega prometa, odrezanost obmejnih regij, vsakodnevni zamaški tako v vseh mestnih središčih, industrijskih conah, mestnih obrobjih kot tudi na obvoznicah, so popolnoma odveč.

S skupnim močmi vseh deležnikov, tako članov kot partnerjev na državni in mednarodni ravni bomo zagotovili ne le ustrezne trase medkrajevnega, tudi čezmejnega avtobusnega prometa temveč tudi usklajene frekvence in vozne rede avtobusnih povezav z železniškimi, tako v/iz osrednjih regij kot tudi v/iz obmejnih regij. Z ustreznejšimi trasami in frekvencami javnega potniškega, avtobusnega in železniškega, prometa bomo omogočili tudi nove priložnosti za železniške in bus operaterje.
Ocene stanja in predlogi ukrepov po skupinah regij

Ocene stanja, okoliščine in predlogi kratkoročnih ter srednjeročnih ukrepov

Na podlagi ocene stanja, situacije in okoliščin po skupinah regij v Sloveniji, vključno z obmejnimi regijami sosednjih držav, smo oblikovali predloge kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov, tako glede frekvenčnih povezav železniškega potniškega prometa, kot tudi glede ustreznih tras in frekvenc medkrajevnega avtobusnega prometa ter predloge kratkoročnih infrastrukturnih ukrepov.
Stanje infrastrukture železnic po občinah vkljucno s cezmejnimi regijami (1920 × 1080px)
Stanje železniške infrastrukture in povezav za Pomurje, Podravje in Koroško po občinah ter obmejnih regijah sosednjih držav
Dve izmed treh železniških prog v regiji Pomurje sta nedelujoči. Regija Podravje ima razdrobljene trase in nizke frekvence železniških povezav. Koroška regija ima slabo edino preostalo železniško progo z zelo nizkimi frekvencami železniških povezav.