Legenda:
Legenda infografike omrežja železniških prog v Sloveniji
Železniško omrežje v Sloveniji

Aktualno in predlagano
stanje omrežja železniških prog v Sloveniji

Trenutno ima Slovenija 1.207 kilometrov vseh železniških prog, med njimi 333 kilometrov dvotirnih prog in 874 kilometrov enotirnih prog. Trije od devetih železniških mejnih prehodov z Avstrijo, Madžarsko in Italijo so še vedno zaprti. Izmed osmih železniških mejnih prehodov s Hrvaško dva ne obratujeta in preostali z zelo slabo frekvenco železniških povezav.

Zato do leta 2030 predlagamo do 1.385 km železniških prog, 870 km vpisanih v jedrni TEN_T, trenutno 510 km, in 515 km prog vpisanih v razširjeni jedrni TEN_T, trenutno je v celovitem TEN_T vpisanih 107 km. Predlagamo torej nič več in nič manj kot načrtovanje nadgradnje vseh med-regionalnih železniških prog in ponovno vzpostavitev manjkajočih železniških čezmejnih prehodov.
Interaktivni zemljevid

Mapa železniških prog in avtobusnih tras

Legenda:
Legenda železniških prog in medkrajevnih avtobusnih tras
Obljuba Zavezništva

Nadgradnja na 870 jedrnih TEN_T železniških kilometrov v Sloveniji. Do leta 2030!

Ponovno odprtje vseh mejnih železniških prehodov v petih državah.

Oblikovali smo predloge štirih jedrnih in sedmih razširjenih železniških TEN_T koridorjev. Tako bomo nadgradili in ponovno odprli vse železniške prehode Slovenije s sosedami v Italiji, Avstriji, Madžarski, Hrvaški in nenazadnje na Slovaškem.

Vizija

Vizija inštituta

Do leta 2030 bomo sedanjih 510 jedrnih TEN_T železniških kilometrov v Sloveniji povečali na 870 železniških kilometrov.

Izmed celovitih TEN_T železniških prog v trenutni skupni razdalji 107 železniških kilometrov jih bomo v razširjeno jedrno omrežje nadgradili na 515 kilometrov, 365 kilometrov obstoječih prog in 125 predvidenih novih železniških kilometrov.
Minimum 4 characters