Legenda:
Legenda infografike omrežja železniških prog v Sloveniji
Železniško omrežje v Sloveniji

Aktualno in predlagano
stanje omrežja železniških prog v Sloveniji

Trenutno ima Slovenija 1.207 kilometrov vseh železniških prog, med njimi 333 kilometrov dvotirnih prog in 874 kilometrov enotirnih prog. Trije od devetih železniških mejnih prehodov z Avstrijo, Madžarsko in Italijo so še vedno zaprti.

Izmed osem železniških mejnih prehodov s Hrvaško dva ne obratujeta in preostali z zelo slabo frekvenco železniških povezav. Zato do leta 2030 predlagamo do 1.385 km železniških prog, 870 km vpisanih v jedrni TEN-T (trenutno 510 km) in 515 km prog vpisanih v celoviti TEN-T (trenutno 107 km).

Predlagamo načrtovanje nadgradnje vseh med-regionalnih železniških prog in ponovno vzpostavitev manjkajočih železniških čez-mejnih prehodov.

Obljuba Zavezništva

1.385 kilometrov
železniških prog
v nadgradnji. Do leta 2030!

Vsi čezmejni železniški
prehodi v Sloveniji in njenih
štirih sosedah ponovno odprti.

S predlogi štirih jedrnih in sedmih celovitih železniških koridorjev bomo do leta 2030 izpolnili obljubo o nadgradnji osrednjih koridorjev do leta 2030 in nagradili med-regionalne železniške koridorje do leta 2050.

Hkrati bomo ponovno odprli vse železniške čezmejne prehode s sosedi v Avstriji, na Hrvaškem, Madžarskem in v Italiji.

Vizija

Vizija inštituta

Do leta 2030 bomo povečali obseg železniškega omrežja v Sloveniji s sedanjih 1.207 železniških kilometrov na 1385 železniških kilometrov.

Med temi bo 330 kilometrov obstoječih in 30 kilometrov novih prog dodatno vpisanih v jedrni TEN-T. V celoviti TEN-T bomo vpisali 365 kilometrov obstoječih železniških prog in 125 kilometrov novih železniških prog.

Železniške proge in postaje

Jedrni, celoviti, zapuščeni in demontirani
železniški koridorji v Sloveniji. Razdeljeni po občinah.

Zemljevid jedrnih, celovitih in železniških prog oz. žeelzniških postaja in postajališč, razdeljenih po občinah.

mobilitatis omni vstopna stran mapa prog legenda
Minimum 4 characters