vodja, organizacijska enota za okolje, prostor in podeželje, Posoški razvojni center, Tolmin, Slovenija

Brief info

Miro Kristan je vodja organizacijske enote za okolje, prostor in podeželje na Posoškem razvojnem centru, regionalni razvojni agenciji za Goriško regijo.

Po osnovni izobrazbi ekonomist, z dodatnim študijskim fokusom na varstvu narave. Je član delovne skupine v okviru konzorcija za Bohinjsko progo, ki povezuje občine, turistične organizacije in razvojne institucije na relaciji ob progi od Jesenic do Sežane. Je tudi podpredsednik mednarodne komisije za varstvo Alp CIPRA International.

Ena izmed ključnih aktivnosti zadnjega obdobja je priprava Regijske celostne prometne strategije za območje Julijskih Alp, kjer železnica predstavlja hrbtenico trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju.