sopredsednik Mednarodne komisije za vire; nekdanji evropski komisar za znanost in raziskave ter za okolje; SISTEMIQ, partner, London, Združeno kraljestvo

Brief info

Po maturi na kranjski gimnaziji, je Janez Potočnik leta 1983 diplomiral na ljubljanski Ekonomski fakulteti, leta 1989 je na isti fakulteti magistriral, leta 1993 pa še doktoriral.

Po diplomi se je zaposlil v nekdanji Službi družbenega knjigovodstva kot ekonomski analitik, leta 1984 je postal pomočnik direktorja Urada za makroekonomske raziskave in razvoj, leta 1988 pa višji raziskovalec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja. Leta 1993 se je vrnil na Urad za makroekonomske raziskave in razvoj ter tam opravljal funkcijo direktorja do leta 2001.

S približevanjem Slovenije Evropski uniji se je začel ukvarjati aprila 1998, ko je postal vodja ožje pogajalske skupine za pristop Republike Slovenije k EU. Junija 2000 je za pol leta postal vršilec dolžnosti direktorja Službe vlade RS za evropske zadeve, junija 2001 pa je ravno tako za pol leta zasedel mesto ministrskega svetnika v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije.

Leta 2002 je postal minister za evropske zadeve in opravljal to funkcijo vse do pridružitve Slovenije Evropski uniji leta 2004. V svojem mandatu je vodil zaključna pridružitvena pogajanja. Vlada RS ga je predlagala kot slovenskega komisarja v zadnjem delu mandata Evropske komisije med majem in oktobrom 2004. Romano Prodi mu je dodelil funkcijo komisarja za širitev EU.

Komisar je ostal tudi v sestavi prve Evropske komisije, ki je pod vodstvom Joséja Durãa Barrosa začela delati 22. novembra 2004. Potočnik je bil v sestavi prve Barrosove komisije zadolžen za znanost in raziskave. Janez Potočnik je bil potrjen kot evropski komisar za okolje v sestavi druge Barrosove Komisije, ki je prevzela dolžnosti 9. februarja 2010. Mandat se je končal 1. novembra 2014.

Še v letu 2014 je bil Potočnik imenovan za člana in sopredsednika Mednarodne komisije za vire, ki jo gosti Program Združenih narodov za okolje, za predsednika foruma za prihodnost kmetijstva in za člana svetovalnega sveta Evropskega političnega centra (angl. European Policy Centre). Janez Potočnik je od aprila 2016 partner v SYSTEMIQ in od leta 2020 predsednik ThinkForesta.

Janez Potočnik je prejel tri častne doktorate, leta 2008 – častni doktorat znanosti na Imperial College London, leta 2009 – častni doktorat Univerze v Gentu in leta 2016 – častni doktorat iz ekonomije in poslovne administracije Univerze Aalto.

Pripadnosti:
SYSTEMIQ; partner.
ThinkForest; predsednik.
Forum za prihodnost kmetijstva; predsednik.
Mednarodna komisija za vire; sopredsednik.
Svetovalni svet Evropskega političnega centra; član.
Rimski klub; član.
Nekdanji evropski komisar za znanost in raziskave ter za okolje.