direktor na generalnem direktoratu Evropske komisije za mobilnost in promet; namestnik generalnega direktorja, koordinacija direktorata B, naložbe, inovativni in trajnostni promet (MOVE.DDG1.B)