Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja in dileme novih članic inštituta in Zavezništva

Spodaj najdete nekaj vprašanj, ki so nam bile zastavljene na predstavitvah pobude Mobilitatis Omni in odgovore na ta vprašanja in porajajoče se dileme. Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam vedno na voljo tako po elektronski pošti kot tudi telefonsko.

STIK
Inštitut Mobilitatis Omni je ustanovljen kot zasebni zavod. Konzorcij Srednjeevropskega zavezništva za trajnostno mobilnost je neformalna oblika partnerstva.
Članarina. Ob pristopu v članstvu v inštitut se poravna izbrana pristopna članarina in potem se letno plačuje letna članarina.
Ne. Ob pristopu v Zavezništvo in inštitut Mobilitatis Omni se izpolni Pristopna izjava.
Da, polnopravne članice inštituta vpisujemo kot deležnike inštituta v sodni register. Običajno enkrat letno.
Ne, konzorcij Zavezništva (še) ni formaliziran. Trenutno formalizacije konzorcija tudi ne načrtujemo, a tega v prihodnje ne izključujemo, v smislu neposredne prijave na razpise. Ko bo prijava na ustrezen razpis aktualna, bodo sodelujoči člani podpisali Konzorcijsko pogodbo.
Ocena vseh ključnih deležnikov je, da imamo v Sloveniji in obmejnih regijah slabo razvito trajnostno prometno infrastrukturo, kjer bi morala biti železniška infrastruktura nosilec in pospeševalec trajnostne mobilnosti. Brez profesionalne civilne pobude, kot smo jo vzpostavili v inštitutu Mobilitatis Omni težko pričakujemo nujno potrebno korenito izboljšanje železniške infrastrukture in frekvenčnih povezav.
Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Slovenske železnice ter vsi drugi prometni še posebej avtobusni operaterji. Hkrati tudi primerljivi deležniki na regionalni in državni ravni v sosednjih državah. Na EU ravni sta to predvsem, a ne izključno, generalni direktorat za mobilnost in promet ter generalni direktorat za regionalno in mestno politiko, vključno z vsemi instrumenti EU kohezijske politike.
Svet inštituta bo, skladno z zakonskimi smernicami v Sloveniji, ustanovljen, ko bo imel inštitut dva stalno zaposlena sodelavca oziroma sodelavki.
Upravljanje inštituta je enostavno in stroškovno učinkovito. Direktor inštituta in kolegi trenutno svoje delo opravljajo pro-bono.