Pogosta vprašanja

Najbolj pogosta vprašanja
novih članov in članic Zavezništva

Spodaj je nekaj vprašanj in odgovorov nanje, ki so nam jih najbolj pogosto zastavljajo na predstavitvah za nove članice in partnerje.

Inštitut Mobilitatis Omni je ustanovljen kot zavod. Konzorcij Zavezništva je neformalna oblika partnerstva.

Članarina. Ob pristopu v članstvu v inštitut se poravna izbrana pristopna članarina in potem se letno plačuje letna članarina.
Ne. Ob pristopu v Zavezništvo in inštitut Mobilitatis Omni se izpolni in podpiše Pristopna izjava.
Da, polnopravni člani inštituta vpišemo v sodni register. Običajno enkrat letno.
Ne, konzorcij Zavezništva (še) ni formaliziran. Trenutno formalizacije konzorcija tudi ne načrtujemo, a tega v prihodnje ne izključujemo, v smislu neposredne prijave na razpise. Ko bo prijava na ustrezen razpis aktualna, bodo člani konzorcija podpisali Konzorcijsko pogodbo.
Ocena vseh ključnih deležnikov je, da imamo v Sloveniji slabo razvito trajnostno prometno infrastrukturo, kjer bi morala biti železniška infrastruktura nosilec in pospeševalec trajnostne mobilnosti. Brez profesionalne civilne pobude, kot smo jo vzpostavljamo v inštitutu Mobilitatis Omni težko pričakujemo nujno potrebno korenito izboljšanje železniške infrastrukture in frekvenčne medregionalne in meddržavne železniške povezave.
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Slovenske železnice ter primerljivi deležniki na regionalni in državni ravni v sosednjih državah. Na EU ravni sta to predvsem, a ne izključno, Generalni direktorat za mobilnost in promet ter Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko.
Tudi posamezniki in posameznice imajo možnost postati člani inštituta. Jih ne vpisujemo v sodni register kot člane temveč jih kot člane in članice navajamo na spletnih straneh inštituta.
Upravljanje inštituta je enostavno in stroškovno učinkovito. Direktor inštituta trenutno svoje delo opravlja pro-bono.
Svet inštituta bo, skladno z zakonskimi smernicami, ustanovljen, ko bo imel inštitut dva stalno zaposlena sodelavca oz. sodelavki.
Minimum 4 characters