Včlanitev za pravne osebe

Včlanitev mest, občin, gospodarskih družb in podjetnikov ter podjetnic

Ob včlanitvi v inštitut Mobilitatis Omni in konzorcij Srednjeevropskega zavezništva za trajnostno mobilnost se poravna izbrana pristopna članarina. Članstvo v inštitutu in konzorciju Zavezništva je možno kot polnopravna članica oziroma kot pridružena članica.

Višina članarine je okvirno priporočena glede na število prebivalcev občine oziroma glede na velikost gospodarskega družbe ali podjetja. Polnopravne članice prejmejo za vsakih dvajset evrov članarine en glas pri odločanju na letni skupščini inštituta. Pridruženih članic ne vpisujemo kot deležnike inštituta v sodni register in ne prejmejo glasov za odločanje na letni skupščini inštituta.

Najmanjša določena članarina za pridružene članice je v višini 600,00 € pristopne članarine oziroma potem 200,00 € letne članarine. Vabimo vas, da se pridružite članicam inštituta in konzorciju Zavezništva.

Polnopravne članice

Včlanitev
polnopravnih članic

Za včlanitev polnopravnih članic in članov je priporočena letna članarina glede na velikost občine oziroma velikosti gospodarske družbe ali podjetja. Ob pristopu v inštitut se poravna pristopna članarina, ki je trikratnik izbrane letne članarine.
VZOREC PRISTOPNE IZJAVE (.pdf; 37 KB)
Vljudno vas prosimo, da pristopno izjavo izpolnite in nam dva podpisana izvoda pošljete po pošti na:
Mobilitaitis Omni
MiRi, Murska Sobota
Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila vas prosimo, da nam še danes pišete na elektronski naslov:
marko.savic@mobilitatisomni.org
Za hitra dodatna pojasnila smo vam vedno na voljo tudi na telefonski številki (tudi prek popularnih mobilnih aplikacij kot so WhatsApp, Viber in druge):
041 730 882
Polnopravni člani_ce Pristopna članarina [€] Izbrana letna članarina [€]
Regije/mesta > 1.000.000 prebivalcev
18.000,00
6.000,00
Mestne občine > 300.000 prebivalcev
15.000,00
5.000,00
Mestne občine > 100.000 prebivalcev
12.000,00
4.000,00
Mednarodne gospodarske družbe
15.000,00 – 6.000,00
5.000,00 – 2.000,00
Mestne občine
9.000,00
3.000,00
Občine > 21.000 prebivalcev
7.500,00
2.500,00
Občine > 18.000 prebivalcev
6.900,00
2.300,00
Občine > 15.000 prebivalcev
6.300,00
2.100,00
Občine > 12.000 prebivalcev
5.700,00
1.900,00
Občine > 9.000 prebivalcev
5.100,00
1.700,00
Občine > 6.000 prebivalcev
4.800,00
1.600,00
Občine > 4.500 prebivalcev
4.500,00
1.500,00
Občine > 3.000 prebivalcev
3.900,00
1.300,00
Gospodarske družbe
6.000,00 – 3.000,00
2.000,00 – 1.000,00
Občine > 1.500 prebivalcev
3.000,00
1.000,00
Občine > 1.200 prebivalcev
2.400,00
800,00
Občine > 900 prebivalcev
2.100,00
700,00
Občine > 600 prebivalcev
1.800,00
600,00
Občine < 600 prebivalcev
1.500,00
500,00
Mala/srednja podjetja
3.000,00 – 900,00
1.000,00 – 300,00
Mikro podjetja
900,00 – 300,00
300,00 – 100,00
Samostojni podjetniki
300,00 – 90,00
100,00 – 30,00
* Občinam iz Pomurske, Podravske in Koroške regije ter obmejnih regij sosednjih držav v Avstriji, na Hrvaškem in na Madžarskem priznavamo dvajset odstotkov popusta na pristopno in letno članarino polnopravnega članstva ob pristopu v inštitut in konzorcij Zavezništva do: 28.2. 2023 31.3. 202322.5. 2023. Rok za plačilo članarine: 30 dni oziroma po dogovoru.
Pridružene članice

Včlanitev za pridružene članice

Ponujamo tudi možnost pridruženega članstva, kar pomeni, da vas sicer objavimo kot članico na spletnih straneh inštituta a vas ne vpišemo v sodni register in nimate možnosti glasovanja na letni skupščini inštituta. Priporočena pristopna članarina za pridružene članice je med 1.800 € - 600 €, kar potem pomeni letno članarino v višini med 600 € - 200 €.
VZOREC PRISTOPNE IZJAVE (.pdf, 36 KB)
Pridruženi člani_ce Pristopna članarina [€] Izbrana letna članarina [€]
1.800,00 – 600,00
600,00 – 200,00
Ključne koristi

Ključne koristi članic in članov inštituta ter konzorcija Zavezništva

Pristop s popustom: Polnopravne članice: Pridružene članice:
Dvajset odstotni popust na pristopno in letno članarino do vključno 28.2. 2023 oziroma do 31.3. 2023 22.5. 2023:
ikona velja svetlo modra
ikona ne velja svetlo modra
ikona ne velja rdeca
Dvojno število glasov za glasovanje na letni skupščini inštituta za pristop do vključno 28.2. 2023 oziroma do 31.3. 2023 22.5. 2023:
Vpis članice v sodni register:
ikona velja svetlo modra
Vsakih dvajset evrov članarine pomeni en glas za glasovanje na letni skupščini inštituta:
Izhodišča za nadgradnje obstoječe železniške infrastrukture in usklajevanje modularnih postajališč na železniških progah brez potniškega prometa ter vzpostavitev transferjev na drugih manjkajočih členih:
Usklajevanje tras medkrajevnega avtobusnega prometa, vključno s čezmejnimi avtobusnimi povezavami in transferji:
ikona ne velja rdeca
Pravica uporabe in objave znaka konzorcija Srednjeevropskega zavezništva za trajnostno mobilnost:
Podvojitev frekvenc in podaljšanje tras (relacij) železniškega potniškega prometa v osrednji in obmejnih regijah Slovenije ter sosednjih držav:
Izjava in objava pisma podpore odgovorne osebe mesta, občine oziroma gospodarske družbe:
Sopodpis Memoranduma o razumevanju članic, članov in partnerjev konzorcija Zavezništva:
Pismo podpore odgovorne osebe mesta, občine oziroma gospodarske družbe kot priloga končnih večih meddržavnih sporazumov za razvoj infrastrukture in čezmejnih povezav: