Federal State of Styria coat of arms

Južna železnica koridorja Donava–Mura–Drava–Sava v Avstriji se razteza čez Zvezno deželo Štajersko.

lower-austria-coat-of-arms-275

Južna železnica koridorja Donava–Mura–Drava–Sava v Avstriji se razteza čez zvezno deželo Spodnja Avstrija.

City of Vienna logo

Mesto Dunaj ima štiri železniške postaje oz., postajališča na Južni progi (smer proti Gradcu).