Stanje infrastrukture železnic po občinah vkljucno s cezmejnimi regijami (1920 × 1080px)
Dve izmed treh železniških prog v regiji Pomurje sta nedelujoči. Regija Podravje ima razdrobljene trase in nizke frekvence železniških povezav. Koroška regija ima slabo edino preostalo železniško progo z zelo nizkimi frekvencami železniških povezav.