Zagreb–Krapina–Varaždin–Čakovec–Središče–SB Slovenia

Železniške proge na Hrvaškem v okviru predloga jedrnega TEN_T koridorja Donava–Mura–Drava–Sava.

SB Austria–Maribor–Pragersko–Središče–SB Croatia

Železniške proge v Sloveniji v okviru predloga jedrnega TEN_T koridorja Donava–Mura–Drava–Sava.

Railway line Vienna–Graz–Spielfeld-Straß–SB Slovenia

Železniška proga, Južna proga, v okviru predloga jedrnega TEN_T koridorja Donava–Mura–Drava–Sava.