1. Varovanje podatkov in piškotki

V Mobilitatis Omni smo pozorni na varovanje osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost posameznika_ce. Zavezujemo se, da osebne podatke, pridobljene prek pristopne izjave, strani za članarine, prijavnice na e-novice ali prek obrazca za prijavo na dogodke varujemo.

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Mobilitatis Omni zbira ob včlanitvi v intštitut, oziroma ko se naročite na prejemanje vsebin, kot so e-novice, vabila na dogodke in publikacije.

Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja o naših izobraževanjih in dogodkih ter za obvestila, povezana z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zadnjim drugim branjem april 2018, prilagojeno bo s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

2. Podatki o upravljalcu

Mobilitatis Omni
MiRi, Murska Sobota
Plese 9a, 9000 Murska Sobota

Davčna številka (ni zavezanec za DDV): 40703274
Matična številka: 8251410000

Telefon: 041 730 882
Elektronski naslov: info@mobilitatisomni.org

3. Osebni podatki in namen obdelave

Osebne podatke uporabljamo samo za izvajanje aktivnosti inštituta Mobilitatis Omni in za zagotavljanje informiranosti članic in vseh, ki so naročeni na prejemanje e-novic inštituta.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo predvsem za naslednje namene:

 • ohranjanje stika s člani in njihovo obveščanje;
 • obveščanje članic o prihajajočih dogodkih in aktivnostih inštituta;
 • obveščanje članic o pomembnejših mejnikih inštituta;
 • obveščanje naročnikov e-novic o prihajajočih dogodkih in objavh na spletnih straneh.

Osebne podatke članov zbiramo s pravno podlago včlanitve, torej podpisano Pristopno izjavo in pristopom prek spletne strani v MBTT klub ter vplačanih donacij.

Obdelujemo:

 • osnovne kontaktne podatke (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov);
 • podatke o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša elektronska poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
 • podatke o strežniku (npr. datum in čas obiskov, obiskane podstrani, informacije, ki ste si jih ogledali ali iskali, itd);
  podatke o napravah (podatki o računalniku ali mobilni napravi, s katero dostopate do spletne strani, vključno z operacijskim sistemom, modelom, spletnim brskalnikom, itd);
 • podatke o uporabi naše spletne strani;
  agregirane podatke za namene oglasnega trženja.

4. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to nujno potrebno oziroma ste v to privolili sami. Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen oziroma podlaga za njihovo obdelavo nista ustrezno utemeljena z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1), Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR)) ter Zakon o elektronskih komunikacijah, Uradni list RS 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17 (ZEKom-1)).

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

 • vpogleda;
 • popravka;
 • izbrisa;
 • prenosljivosti;
 • omejitve obdelave osebnih podatkov;
 • ugovora.

Mobilitatis Omni obdeluje vaše osebne podatke tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja: na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19; ZPPDFT-1), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; ZASP) itd., na podlagi drugih mednarodnih pogodb ter predpisov EU, ki WPM obvezujejo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

5. Uveljavljanje pravic

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov: info@mobilitatisomni.org.

Vsak uporabnik_ca spletne strani naj se v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakor koli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si.

Politika zasebnosti Mobilitatis Omni se v vmesnem času dopolnjuje, ne obveščamo o vsakokratnih spremembah in dopolnitvah, ki začnejo veljati z objavo.