O inštitutu

Zakaj inštitut?

Izbrana pravna oblika omogoča interesno združevanje tako gospodarskih kot drugih zasebnih, civilnih in javnih pravnih oseb ter posameznikov in posameznic.

Nosilci ustanovitve Mobilitatis Omni so izbrali institut kot najprimernejšo pravno obliko te pobude.

Izbrana pravna oblika omogoča interesno združevanje tako gospodarskih kot drugih zasebnih, civilnih in javnih pravnih oseb ter posameznikov in posameznic.

Izbrana oblika omogoča zastopanje interesov v razvoju trajnostne prometne in energetske infrastrukture v regijah srednjeevropskega prostora.

Privzeta organizacijska oblika je po statusu primerna za opravljanje povezovalne in reprezentativne funkcije ter ima potencial, da kot taka zavzame kredibilno mesto v gospodarskih, političnih in drugih diskusijah.

Pravni svetovalec

Svetovanje pri
ustanovitvi inštituta

Teranep, svetovanje in upravljanje, d.o.o.

Plinarniška ulica 4, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje.

Direktor: Sašo Drobnak.

Notarska pisarna

Notarska
pisarna inštituta

mag. Alenka Ratnik.

Kocljeva ulica 14a, 9000 Murska Sobota.