O inštitutu

Viri financiranja

Članarina članic in članov inštituta predstavlja osnovni finančni vir za delovanje inštituta.
Mobilitatis Omni smo ustanovili 2. avgusta 2018, z ustanovnim kapitalom v višini 14.000 €.

Članarina članic in članov inštituta predstavlja osnovni finančni vir delovanja inštituta. Mobilitatis Omni bo hkrati:

  • koordiniral iskanje EU sredstev za nadgradnje obstoječe železniške in izgradnjo druge trajnostne prometne infrastrukture v Sloveniji in njenih obmejnih regijah – v Avstriji, na Hrvaškem, na Madžarskem in v Italiji ter drugje v Srednji Evropi in na Zahodnem Balkanu;
  • koordiniral iskanje EU sredstev za obnovo čezmejnih manjkajočih členov na vseh obstoječih železniških prehodih Slovenije z Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Italijo; in
  • koordiniral iskanje EU sredstev EU za izgradnjo daljinskih kolesarskih stez vzdolž obstoječih in ob novih železniških koridorjih.