Kdo smo?

Inštitut
za razvoj
trajnostne
infrastrukture
in mobilnosti vseh

Vzpostavljamo medkrajevne in med-regijske ter mednarodne povezave javnega potniškega prometa in drugih oblik trajnostne ter e-mobilnosti. Vse v tesni navezavi na predloge nadgradnje obstoječe železniške infrastrukture, železniških prog in postaj ter postajališč.

ZGODBA INŠTITUTA
Kdo smo?

Inštitut
za razvoj
trajnostne
infrastrukture
in mobilnosti vseh

Vzpostavljamo medkrajevne in med-regijske ter mednarodne povezave javnega potniškega prometa in drugih oblik trajnostne ter e-mobilnosti. Vse v tesni navezavi na predloge nadgradnje obstoječe železniške infrastrukture, železniških prog in postaj ter postajališč.

ZGODBA INŠTITUTA
Kaj obljubljamo?

4 jedrne in
7 razširjenih železniških
koridorjev v TEN-T!

Smo pobuda za kompletno posodobitev železniškega omrežja v Sloveniji, ki ima v 21. stoletju manj železniških prog kot na začetku 20. stoletja. Za nas, za naše člane in partnerje je to nesprejemljivo.

Zato smo oblikovali štiri jedrne in sedem razširjenih predlogov vseeevropskih železniških TEN_T koridorjev, v prvi vrsti zato, da obnovimo potencial obstoječih železniških prog, postaj in postajališč v Sloveniji in njenih obmejnih regijah – ob hkratni ponovni vzpostavitvi frekvenčnih čezmejnih povezav.

TO JE NAŠA OBLJUBA
Pravna oblika

Zakaj inštitut?

Pravno obliko institut so izbrali ustanovitelji inštituta Mobilitatis Omni kot najustreznejšo pravno obliko te pobude.

POIZVEDITE VEČ
Viri

Viri financiranja

Članarina je osnovni finančni vir delovanja inštituta.

POIZVEDITE VEČ
ID

Osebna izkaznica

Ime inštituta:
Mobilitatis Omni.

Naslov:
Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

m: 041 730 882
e: marko.savic@mobilitatisomni.org

POIZVEDITE VEČ
Ustanovitelji in člani

Ustanovitelji,
člani in partnerji
inštituta Mobilitatis Omni

Tri gospodarske družbe, Arcont, Pomurski sejem in Teleing gradnje, so ustanovile Mobilitatis Omni inštitut. V vmesnem času so se nam pridružile še druge družbe, podjetja in organizacije ter občine.

ČLANI IN PARTNERJI
Organizacijske članice
Občine članice inštituta
Člani_ce MBTT kluba
Vodenje inštituta

Marko Savić je
direktor inštituta.
Peter Beznec bo predsednik sveta inštituta.

Mag. mag. Marko Savić je pobudnik in soustanovitelj inštituta Mobilitatis Omni. Hkrati tudi višji predavatelj za dizajn management na Fakulteti za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem. In nenazadnje, Marko je tudi doktorski študent interdisciplinarnega programa Varstvo okolja Univerze v Ljubljani.

Peter Beznec je direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota in bodoči predsednik sveta inštituta Mobilitatis Omni.

POIZVEDITE VEČ
Obljuba inštituta

Nadgradnja na 870 jedrnih TEN_T
železniških kilometrov v Sloveniji.
Do leta 2030!

Ponovno odprtje
vseh mejnih železniških
prehodov v petih državah.

Oblikovali smo predloge štirih jedrnih in sedmih razširjenih železniških TEN_T koridorjev. Tako bomo nadgradili in ponovno odprli vse železniške prehode Slovenije s sosedami v Italiji, Avstriji, Madžarski, Hrvaški in nenazadnje na Slovaškem.

Vizija inštituta

Do leta 2030 bomo sedanjih 510 jedrnih TEN_T železniških kilometrov v Sloveniji povečali na 870 železniških kilometrov.

Izmed celovitih TEN_T železniških prog v trenutni skupni razdalji 107 železniških kilometrov jih bomo v razširjeno jedrno omrežje nadgradili na 515 kilometrov, 365 kilometrov obstoječih prog in 125 predvidenih novih železniških kilometrov.

OBLJUBA V CELOTI
Minimum 4 characters