Kdo smo?

Inštitut
za razvoj
trajnostne
infrastrukture
in mobilnosti vseh

Oblikujemo predloge za nadgradnjo železniškega omrežja v Sloveniji in sosednjih regijah. Hkrati se zavzemamo za vzpostavitev ustreznih mestnih, medkrajevnih in medregijskih ter mednarodnih tras/povezav javnega potniškega, avtobusnega in železniškega prometa ter drugih oblik trajnostne ter e-mobilnosti. Vse v tesni navezavi predvsem na obstoječo trajnostno infrastrukturo, avtobusne in železniške postaje ter postajališča.
ZGODBA INŠTITUTA
Kaj obljubljamo?

Ponovno vzpostavitev frekvenčnih čezmejnih železniških in ustreznih medkrajevnih avtobusnih povezav.

Smo pobuda za kompletno posodobitev železniškega omrežja v Sloveniji, ki ima v 21. stoletju manj železniških prog kot na začetku 20. stoletja. Za nas, za naše člane in partnerje je to nesprejemljivo. Zato smo oblikovali štiri jedrne in sedem razširjenih predlogov vseevropskih železniških TEN_T koridorjev.

Te predloge smo oblikovali v prvi vrsti zato, da obnovimo potencial obstoječih železniških prog, postaj in postajališč tako v osrednji Sloveniji kot še posebej v njenih obmejnih regijah – ob ponovni vzpostavitvi frekvenčnih čezmejnih železniških in ustreznih medkrajevnih avtobusnih povezav.
MOBILITATIS OMNI OBLJUBA
Pravna oblika

Zakaj inštitut?

Pravno obliko institut so izbrali ustanovitelji inštituta Mobilitatis Omni kot najustreznejšo pravno obliko te pobude.
VEČ PODROBNOSTI
Podpora

Viri financiranja

Članarina je osnovni finančni vir za delovanje inštituta.
VEČ PODROBNOSTI
ID

Osebna izkaznica

Ime inštituta:
Mobilitatis Omni.

Naslov:
Plese 9a, Murska Sobota.

VEČ PODROBNOSTI
Ustanovitelji in člani

Ustanovitelji,
člani in partnerji
inštituta Mobilitatis Omni

Tri gospodarske družbe, Arcont, Pomurski sejem in Teleing gradnje, so ustanovile Mobilitatis Omni inštitut. V vmesnem času so se nam pridružile še nekatere gospodarske družbe in podjetja ter občine in druge organizacije.
VSE ČLANICE IN PARTNERJI INŠTITUTA
Družbe in zavodi članice Mobilitatis Omni
Teleing gradnje logo white 260-150
Občine članice Mobilitatis Omni
Vodenje inštituta

Marko Savić je
direktor inštituta.

Peter Beznec je bodoči predsednik sveta inštituta.

Pobudnik in direktor inštituta je mag. mag. Marko Savić. Savić je bivši višji predavatelj na Fakulteti za Dizajn in trenutno doktorski študent na interdisciplinarnem doktorskem programu varstvo okolja Univerze v Ljubljani.

Peter Beznec je direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota in bodoči predsednik sveta inštituta Mobilitatis Omni.
VEČ O VODSTVU INŠTITUTA
Legenda:
Legenda infografike omrežja železniških prog v Sloveniji
Obljuba Zavezništa

Nadgradnja na 870 jedrnih TEN_T železniških kilometrov v Sloveniji. Do leta 2030!

Ponovno odprtje vseh mejnih železniških prehodov v petih državah.

Oblikovali smo predloge štirih jedrnih in sedmih razširjenih železniških TEN_T koridorjev. Tako bomo nadgradili in ponovno odprli vse železniške prehode Slovenije s sosedami v Italiji, Avstriji, Madžarski, Hrvaški in nenazadnje na Slovaškem.

Vizija inštituta

Do leta 2030 bomo sedanjih 510 jedrnih TEN_T železniških kilometrov v Sloveniji povečali na 870 železniških kilometrov.

Izmed celovitih TEN_T železniških prog v trenutni skupni razdalji 107 železniških kilometrov jih bomo v razširjeno jedrno omrežje nadgradili na 515 kilometrov, 365 kilometrov obstoječih prog in 125 predvidenih novih železniških kilometrov.
OBLJUBA V CELOTI